1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

22

   Godina: 1984    Str: 1 - 377
   Glavni urednik: Đuro Rauš

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Mladen Figurić   5
Režim rada i operativna vremena kod strojne obrade u proizvodnji namještaja
Work schedules and operation times with machine woodworking in furniture manufacture
 
Vladimir Sertić   87
Fizikalno-kemijska svojstva smole alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) dobivene različitim tehnološkim postupcima
The physico-chemical properties of gum oleoresin of Aleppo Pine (Pinus halepensis Mill.) obtained by various technological methods
 
Stanislav Sever   183
Istraživanja nekih eksploatacijskih parametara traktora pri privlačenju drva
Investigations of some tractor’s exploitation parameters at wood skidding
 
Zvonko Seletković   305
Šumsko uzgojno značenje temperaturne inverzije u kitnjakovim i bukovim šumama Medvednice
Waldbauliche Bedeutung der Temperaturinversion in Traubeneiche- und Buchenwäldern von Medvednica
 
Nikola Lukić   333
Izmjera jednodobnih sastojina primjenom uzoraka promjenljive vjerojatnosti selekcije
Inventories the even-aged stands with sampling varying probabilities
 
Radovan Križanec   369
Istraživanje odnosa normalnih vremena prijelaza i analitičkih izraza tarifa
Untersuchungen der Verhältnisse zwischen den normalen Einwachszeiten und den analytischen Tarifenausdrücken