1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

33

   Godina: 1996    Str: 1 - 339
   Glavni urednik: Joso Vukelić

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Đuro Rauš, Željko Španjol, Darío Baričević   1
Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj
Ecological-biological research and succession on permanent plots in the beech and fir forest in Croatia
 
Davorin Kajba   53
Međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost obične breze (Betula pendula Roth) u dijelu prirodne rasprostranjenosti u Republici Hrvatskoj
Interpopulation and intrapopulation variability of the silver birch (Betula pendula Roth) in a part of its habitat in the Republic of Croatia
 
Juro Čavlović   109
Sustavna dinamika u planiranju gospodarenja regularnim šumama na području Uprave šuma Zagreb
Using system dinamics in even-aged forests management in the area of the Zagreb forest district
 
Josip Franjić   153
Morfometrijska analiza varijabilnosti lista posavskih i podravskih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L., Fagaceae) u Hrvatskoj
Morphometric analysis of leaf variability posavina and podravina populations of the common oak (Quercus robur L., fagaceae) in Croatia
 
Ivan Martinić   215
Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova
Economic and organizational criteria in desinging on the forest operations forms
 
Marilena Idžojtić   301
Morfološka obilježja i uspijevanje nekih dvoigličavih međuvrsnih híbrida borova na pokusnim plohama Đurđevački peski i u Arboretumu Lisičine
Morphological characteristics and growing of some two-needle interspecific pine hybrids on plots of Đurđevački peski and in the Arboretum Lisičine