1 (1926)
2 (1927)
3 (1931)
4 (1935)
5 (1937)
6 (1938)
7 (1940)
8 (1942)
9 (1948)
10 (1952)
11 (1953)
12 (1956)
13 (1957)
14 (1960)
15 (1962)
16 (1972)
18 (1975)
19 (1976)
20 (1980)
21 (1983)
22 (1984)
23 (1985)
P 2 (1986)
P 3 (1987)
24 (1988)
26 (1990)
27 (1991)
28 (1992)
29 (1993)
P 4 (1993)
30 (1994)
31 (1994)
32 (1995)
33 (1996)
34 (1997)
35 (1998)
36 (1999)
37 (2000)
38 (2002)
39 (2002)
40 (2003)
41 (2005)
P 5 (2006)
42 (2007)
43 (2009)
44 (2011)

41

   Godina: 2005    Str: 1 - 175
   Glavni urednik: Joso Vukelić

GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 
Annales experimentatis silvarum culturae provehendis
Univirsitas studiorum Zagrebiensis
                    Issued continously since 1926.
   UDK 630*
   ISSN No.: 0352-3861
   Issued by: Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet
   Address: p. p. 422, HR-10002 Zagreb, Croatia
   Editor in Chief: Darko Bakšić
 
 
BIBLIOGRAFIJA


     
Mario Šporčić   1
Establishment of the forestry contractor certification model
Uspostava modela potvrđivanja izvoditelja šumskih radova
 
Željko Zečić   51
Promotion of teamwork in mountain thinning stands of middle-aged broadleaf stands
Unapređenje skupnoga rada pri prorjeđivanju brdskih srednjedobnih bjelogoričnih sastojina
 
Dijana Vuletić, Rudolf Sabadi   135
Mathematical-statistical approximation of the dispersion of the time series of annual gross fellings in the national forests - The examples of Croatia, Switzerland, Germany and France
Matematičko-statistička aproksimacija disperzije vremenskih nizova godišnjih bruto sječa u nacionalnim šumama — primjeri Hrvatske, Švicarske, Njemačke i Francuske