ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1089
 stranica:82808
 digitalizirano (GB):13,25
 
Obrađeno članaka:

15919
  Pronađeno autora: 2975
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 762
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
43 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
46 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
47 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
48 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
49 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
50 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
51 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
52 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
53 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
54 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
55 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
56 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
57 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
58 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
59 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
60 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
61 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
62 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
63 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
64 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
65 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
66 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
67 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
68 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
69 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
70 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
71 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
72 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
73 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
74 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
75 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
76 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      2
77 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
78 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
79 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
80 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
81 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
82 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
83 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
84 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
85 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
86 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
87 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
88 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
89 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
90 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
91 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
92 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
93 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
94 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
95 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
96 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
97 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
98 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
99 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
100 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
101 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
102 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
103 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
104 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
105 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
106 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
107 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
108 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
109 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
110 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
111 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
112 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
113 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
114 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
115 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
116 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
117 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
118 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
119 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
120 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
121 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
122 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
123 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
124 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
125 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
126 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
127 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
128 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
129 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
130 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
131 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
132 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
133 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
134 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
135 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
136 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
137 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
138 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
139 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
140 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
141 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
142 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
143 0 m      2
144 10-godišnji volumni prirast      1
145 137Cs      1
146 16x16 km grid plots      1
147 40K      1
148 4dimensional space      1
149 4x4 km grid plots      1
150 91E0* Natura 2000 habitat type      1
151 a change in the floral composition      1
152 A- horizon      1
153 A- horizont      1
154 a new ecological trend      1
155 a register of primary forest roads      1
156 a regular cross profile      1
157 a sum of effective temperatures      1
158 A. glutinosa      2
159 A. rubra      2
160 abandoned agricultural land      1
161 Abies alba      5
162 Abies alba Mill.      8
163 Abies albaMill.      2
164 Abies biokovoensis      1
165 Abies pardei      1
166 Abieti-Fagetum      2
167 abiotic stress      1
168 abiotički stres      1
169 abiotski činitelji      1
170 abnormal seedling      1
171 abonos      2
172 Aboveground biomass      2
173 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
174 Acari      4
175 accessibility indicator      1
176 accidents at work      1
177 accumulation of nutrients in the biomass      1
178 Accuracy      2
179 aciditet tla      1
180 acidofilne šume      1
181 acorn      2
182 acorn plumpness      1
183 acorn production      1
184 acorn quality      1
185 acorn size      1
186 acorn-collecting traps method      1
187 active protection      1
188 activity      1
189 adaptability      2
190 adaptabilnost      3
191 adaptacija      1
192 adaptacijske strategije      1
193 adaptation      2
194 adaptation strategies      1
195 adapted agricultural tractors      1
196 adaptirani poljoprivredni traktori      2
197 adaptive genetic differentiation and diversity      1
198 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
199 Adriatic      1
200 Adriatic islands      1
201 aerial photographs      2
202 aerial photographs (APs)      1
203 aerosnimke      3
204 Aesculus L.      1
205 afforestation      4
206 afforestation of karst      1
207 afforestation success      1
208 age      1
209 age classes      1
210 age structure      1
211 age-class distribution      1
212 aggression on the RC      2
213 agresija na RH      2
214 agroforestry      1
215 AHP      2
216 AHP method      1
217 AHP metoda      1
218 Air Pollution      1
219 aklimatizacija      5
220 aktivna zaštita      1
221 aktivnost      1
222 aktivnost čovjeka.      1
223 akumulacija dušika      1
224 akumulacija hraniva u bimasi      1
225 akumulacija hraniva u biomasi      1
226 akumulacija ugljika      1
227 alder (Alnus glutinosa)      1
228 Alepo pine      1
229 Aleppo pine      5
230 alepski bor      11
231 alepski bor (Pinus halepensis)      2
232 alien species      5
233 alien species inventory      1
234 alkali earth and alkali metals      1
235 alkaloid taksin antikancerogen      1
236 Allium-test      1
237 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
238 allometric equations      2
239 allowable cut indicator      1
240 alluvial wetlands      1
241 almond willow (Salix triandra)      1
242 Alno-Quercion roboris      2
243 Alnus glutinosa      1
244 Alnus subcordata      2
245 alochtonous species      1
246 alometrijska jednadžba      1
247 alometrijske funkcije      1
248 alpine watershed      2
249 alpski sliv      2
250 altitude      2
251 altitudinal gradient      1
252 aluminij      1
253 aluvijalna vlažna staništa      1
254 aluvijum      1
255 amage      1
256 ambrosia bark beetles      1
257 amelioration      1
258 amelioration effects      1
259 američki jasen      1
260 ammonia      1
261 amonijakalni dušik      1
262 amorfa      2
263 analitički hijerarhijski proces      1
264 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
265 analitički prikaz florističkog sastava      2
266 analiza glavnih komponenti      1
267 analiza stabla      1
268 analiza ugroženosti      1
269 analiza varijance      1
270 analiza vidljivosti      1
271 analysis of variance      1
272 analytic hierarchy process      1
273 Analytical hierarchy process (AHP)      1
274 and hunting management      2
275 animal artist      1
276 animalist      1
277 anketa      3
278 annual current diameter increment      1
279 annual presceibed yield      1
280 Anthyllis barba-jovis      2
281 anti - cancerous drug      1
282 antioksidacijska aktivnost      1
283 antioxidant capacity      1
284 antivibracijske rukavice      2
285 anti-vibration gloves      2
286 antler      2
287 antlers      2
288 AOMP      1
289 Aphididae      2
290 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
291 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
292 approach angle      1
293 arborescent willow clones      1
294 Arborescent Willows      1
295 arboretum      1
296 Arboretum Lisičine      1
297 arboretum Trsteno      2
298 arboriculture      1
299 arborikultura      1
300 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
301 architectural elements      1
302 area      2
303 area with the vegetative cover      1
304 areal      3
305 arenosol      2
306 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
307 arhitektonski elementi      1
308 Ariš      1
309 aromatično i ljekovito bilje      1
310 artificial neural networks      1
311 artiodactyl      1
312 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
313 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
314 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
315 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
316 As. Hacquetio-Fagetum      1
317 As. Populo tremulae-Betuletum      1
318 as. Pteridio-Betuletum      1
319 ash      1
320 ash content      1
321 Ash flowering      1
322 asocijacija      1
323 asocijacije gljiva      1
324 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
325 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
326 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
327 ass. Laserpitio Fagetum      1
328 assessment of ecosystem services      1
329 associated fungi      1
330 assortiment tables      1
331 assortment structure      5
332 assortment tables      1
333 Atlas Cedar      1
334 Atlas gorje      1
335 atlaski cedar      1
336 atmosferska taloženja      1
337 auction price      1
338 auksin      1
339 auksini      1
340 Austrian pine      1
341 Austrian pine plantation      1
342 austrijske šume      1
343 autochtonus tree and schrub species      1
344 autohtona i alohtona dendroflora      1
345 autohtone vrste      1
346 autohtone vrste drveća i grmlja      1
347 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
348 autoktone listače      1
349 automatic analyser      1
350 automatic digital camera      1
351 automatizacija procesa      1
352 automatska digitalna fotokamera      1
353 automatski analizator      1
354 autovegetativno razmnožavanje      1
355 Auxin      1
356 auxins      1
357 availability and direction of Sava flood water      1
358 average value of body weight of bucks and does      1
359 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
360 azijska bukva      1
361 B. Sc.      1
362 Bacillus thuringiensis      2
363 back cross and transgression      1
364 bacteria      1
365 bademasta vrba (Salix triandra)      1
366 bagrem      1
367 bagremova muha šiškarica      1
368 bakterija      1
369 Balkan      3
370 Balkan Peninsula      1
371 Balkanski poluotok      1
372 band saw efficiency      1
373 bank interest rate      1
374 bank vole      1
375 banknotes      1
376 bankovni kamatnjak      1
377 Baranja      10
378 Baranja riparian forests      1
379 Barbary ewe      1
380 Barbary sheep      1
381 bark beetle      1
382 bark beetle life stages      1
383 bark beetles      2
384 bark thickness      2
385 basal area      2
386 basal area increment      1
387 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
388 Basic Map of Croatia (BMC)      1
389 basic stocks of the games      2
390 basic/eliminatory criteria      1
391 basis of vegetational unit      1
392 baza podataka      1
393 baze podataka      1
394 bazofilne šume      1
395 beach forest      1
396 beach forests      1
397 beaver      1
398 beaver dam      1
399 beaver pond      1
400 Bečov Botanical Garden      1
401 Bečov nad Teplou      2
402 beech      9
403 beech communities.      1
404 beech felling      2
405 beech felling areas      1
406 beech forests      1
407 beech mast      1
408 beech-fir forests      1
409 beech-fir virgin forest      1
410 beekeeping      1
411 beginning of organised forestry.      1
412 Belgrade      1
413 Beli Manastir      2
414 Benedictine monastery      1
415 benediktinski samostan      2
416 beneficial functions of forests      1
417 beneficial organisms      1
418 benzaldehid      1
419 benzaldehyde      1
420 Beograd      1
421 BEP or the break-even level of income.      1
422 Berberidion      1
423 bespilotna letjelica      1
424 Beta distribucija      1
425 Beta distribution      1
426 beta-distribucija      2
427 beta-function      2
428 beta-funkcija      1
429 Biber      1
430 bibliografija      1
431 bibliography      1
432 biblioteka      1
433 Bieger      2
434 big game counting      1
435 bijela imela      2
436 bijela joha      1
437 bijela joha (Alnus incana)      1
438 bijela topola (Populus alba)      1
439 bijela vrba (Salix alba)      1
440 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
441 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
442 bijeli grab      2
443 bijelj      1
444 bilance      1
445 Biluša      3
446 biljezi      1
447 biljka      2
448 biljke      1
449 biljke domaćini      1
450 biljke zaštitnice      1
451 biljna sistematika      1
452 biljna zajednica      3
453 biljne vrste      1
454 biljne zajednice      3
455 biljni potencijal      1
456 biljni virusi      1
457 biljnogeografsko raščlanjenje      1
458 bioaccumulation potential      1
459 bioakumulacijski potencijal      1
460 bioassays      1
461 biodiversity      7
462 biodiversity.      1
463 biodizel      1
464 bioecology      1
465 bioekologija      1
466 bioenergija.      1
467 bioenergy      4
468 bioetanol      1
469 biogoriva      1
470 biogorivo      1
471 bioindication      1
472 bioindicators      1
473 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
474 bioindikacijske plohe      1
475 bioindikatori      2
476 bioklimati      1
477 Biokovo      1
478 Biokovo Mountain      1
479 biological control      1
480 biological control agent      1
481 biological diversity      2
482 biological forest regeneration      1
483 biological methods      1
484 biological position of trees      1
485 biological properties      1
486 biological revitalisation      1
487 biological!environmental valorization      1
488 biological-ecological valorisation      1
489 biological-ecological valorization      1
490 biologija      1
491 biology      1
492 biološka ispitivanja      1
493 biološka kontrola      2
494 biološka obnova šuma      1
495 biološka raznolikost      6
496 biološka revitalizacija      1
497 biološka svojstva      1
498 biološke metode      1
499 biološki gubici divljači      1
500 biološki položaj stabala      1
501 biološko-ekološka valorizacija      2
502 biološko-ekološka valorizacija.      1
503 biomasa      20
504 biomasa krošnje      1
505 biomasa.      1
506 biomass      15
507 biomass calculation      1
508 Biomass Energy Europe      1
509 Biomass Energy Europe – BEE      1
510 biomass estimation      1
511 biomass potential assessment      1
512 biomass production      2
513 biomass standards      1
514 biomass yield      1
515 biometrical parameters      2
516 bionomija      2
517 bionomy      2
518 bioplin      1
519 bioproduction      1
520 Bioproizvodnost amorfe      2
521 bioproizvodnja      1
522 bioraznolikost      3
523 bioraznolikost.      1
524 bioraznovrsnost      1
525 biosphere reserve      1
526 biotopic factors      1
527 bird of prey equipment      1
528 birds      1
529 birds as indicator      1
530 birds of prey      1
531 Bitterlich sampling      1
532 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
533 bivariate and multivariate analysis      1
534 bivariatna i multivariatna analiza      1
535 bjelogorične šume topola i vrba      1
536 Bjelovarska Bilogora      2
537 black alder      2
538 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
539 black locust      2
540 black locust gall midge      1
541 Black Pine      1
542 black pine (Pinus nigraArn.)      1
543 black poplar      2
544 black poplar (Populus nigra)      1
545 black poplar clonal tests      1
546 black walnut      2
547 Blacksea region      1
548 blade lateral movement      1
549 Blue Tit      1
550 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
551 bočna stabilnost lista      1
552 body weight      2
553 body weight of fawns in litter      1
554 bogatstvo vrsta      1
555 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
556 Bojčin Forest      1
557 Bojčinska šuma      1
558 bolest      1
559 bolesti      1
560 bolesti divljači      1
561 bonitet      2
562 bor      1
563 Boreal forest      1
564 borealna šuma      1
565 borov četnjak      1
566 borova imela      1
567 borove kulture      1
568 bosal area      1
569 Bosna i Hercegovina      5
570 Bosna i Hercegovina.      1
571 Bosnia and Hercegovina      1
572 Bosnia and Herzegovina      4
573 Bosnia and Herzegovina.      1
574 Bosnia-Herzegovina      1
575 Botanički vrt Bečov      1
576 Brandt      2
577 brdsko-planinskopodručje      1
578 breast height diameter distribution      1
579 breeding      2
580 breeding measures      1
581 Bribir Forest      1
582 Bribirska šuma      1
583 brijest      3
584 Brižine      3
585 brnistra      1
586 broad-leaved trees      1
587 broj biljaka      1
588 broj cvjetova i plodova      1
589 broj i veličina puci      1
590 broj izbojaka na panju      1
591 broj lanadi      2
592 broj stabala      1
593 broj vrhova korijena      1
594 brojno stanje      1
595 brojnost      2
596 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
597 brown bear      2
598 brown hare      1
599 browsing      1
600 brst      1
601 brtvljenje odlagališta      1
602 brucijski bor      2
603 brucijski crveni bor      1
604 brusači      1
605 bruto domaći proizvod      1
606 brza dojava i brzo gašenje      1
607 brzina unosa      1
608 brzorastuće vrbe      1
609 Budapest      1
610 Budimpešta      1
611 building costs      1
612 bukove sječe      3
613 bukove sječine      1
614 bukove šume      6
615 bukovo-jelova prašuma      1
616 bukovo-jelove šume      1
617 Bukva      14
618 bukva (Fagus sylvatica)      1
619 buldožer      1
620 bura      1
621 burned area      2
622 burnt area      1
623 Bursaphelenchus spp.      2
624 burza      1
625 bush      1
626 bushes      1
627 business analysis      1
628 business relationships      1
629 bušilica »ST1HL 08«      1
630 C. hungarica      1
631 CA analiza      1
632 cable crane      1
633 cadastral plots      1
634 cadastre      1
635 cadmium      1
636 Calabrian pine      2
637 Callicarpa      2
638 calorific value      1
639 Cameraria ohridella      2
640 Campsis      2
641 Canadian experts report      2
642 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
643 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
644 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
645 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
646 capture-mark-recapture      1
647 carbon      1
648 carbon accumulation      1
649 carbon fluxes      1
650 carbon sequestration      2
651 carbon stock Cpool      1
652 carbon stocks      1
653 Carex brizoides      1
654 Carex pilosa      2
655 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
656 carotenoids      1
657 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
658 Carpinus L.      2
659 cartographic generalization      1
660 Castanea sativa      4
661 Castanea sativa Mill.      1
662 Castor fiber      1
663 Castor fiber L.      2
664 Catalpa      2
665 catchment      1
666 caterpillars      1
667 causes casualties      1
668 causes of leks endanger­ment      1
669 Ceanothus      2
670 Cembräwit®      2
671 CEN EN 1316-1      2
672 centralna Bosna      1
673 Centralna šumarska uprava      1
674 Centromere nomenclature      1
675 certification      1
676 certifikacija      1
677 certifikacija šuma      1
678 Cervus elaphus      1
679 chain of damage.      1
680 chain saw      1
681 chainsaw mounted debarking tool      1
682 changes      2
683 changes in water relations      1
684 characteristics of micro-locality.      1
685 chemical components      1
686 chemical composition      1
687 Chemical composition of soil      1
688 chemism of plant materil      1
689 chestnut gall wasp      1
690 chilling      1
691 Chimonanthus      2
692 chip production      1
693 chlorophyll content      1
694 Chlorophyll content index      1
695 chlorophyllmeter CCM-200      1
696 Chrysomelidae      2
697 Chrysowit.      1
698 CIC      4
699 CIC-points      1
700 CIC-točke      1
701 cijena koštanja      1
702 cijene      1
703 cikličke snimke      2
704 cikličko snimanje      1
705 ciklus      1
706 C-indeks      1
707 C-index      1
708 CirConcomputer model      1
709 circular sample plots      1
710 ciste in      1
711 City of Zagreb      1
712 cjeloživotno obrazovanje      1
713 cjenik      1
714 claster analysis      1
715 clear cut of willow culture      1
716 clearing fire lines      1
717 Clerodendrum      2
718 climate      5
719 climate change      4
720 climate changes      1
721 Climate model      1
722 climate scenarios      1
723 climate-growth relationships      1
724 climatic change      1
725 climatic excesses      1
726 climatic factors      1
727 climatological characteristics      1
728 climbing plants      1
729 clinal variation      1
730 clonal archive      1
731 clonal forestry      1
732 clonal samples      1
733 clonal seed orchard      2
734 clonal seed orchards      2
735 clone      1
736 clone fructification balance      1
737 clones      1
738 cluster analiza.      1
739 cluster analysis      3
740 cluster analysis.s      1
741 CNS 2000      2
742 CO      1
743 CO2      3
744 coast      1
745 coastal population      1
746 coefficient of integral growth      1
747 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
748 coins      1
749 Coleoptera      4
750 Co­leoptera      1
751 colluvial soil      1
752 coloration and winter leaf retention      1
753 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
754 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
755 combustibility      1
756 combustion      1
757 Common alder      1
758 common ash      2
759 common beech      10
760 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
761 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
762 common beech felling      1
763 common beech leaves      1
764 Common Beech.      1
765 Common Cuckoo      1
766 Common Hornbeam      1
767 common names of animals      1
768 Common oak      1
769 common pistachio      1
770 common points      1
771 common spruce      1
772 Common Walnut      1
773 communicative action      1
774 community of pedunculate oak      1
775 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
776 comparative analysis      1
777 comparative research method      1
778 comparative trials      1
779 comparison      1
780 compensation      1
781 complex equations      1
782 complex systems      1
783 complexity      1
784 compromise      1
785 computer simulations      1
786 computerized information system      1
787 concentrations and contents of nutrients      1
788 conception      1
789 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
790 concrete and theoretical distribution      2
791 cone and seed morphology      1
792 coniferous species      1
793 coniferous trees      1
794 conifers      2
795 consensus      1
796 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
797 Conservation      1
798 conservation of genetic resources      1
799 Conservations      1
800 container type      1
801 containers      2
802 contamination      1
803 contamination soil      1
804 continental Croatia      1
805 contour line 98      1
806 control      2
807 coordinate transformations      1
808 coppice      1
809 coppice conversion      1
810 cork production      1
811 Cornus      2
812 corpus luteum      1
813 correction factors      1
814 correlation      2
815 correlation link      1
816 Correspondence Analysis      1
817 CORS      2
818 Corylopsis      2
819 cost      1
820 cost per m3      1
821 costs      1
822 couning      1
823 country in transition      1
824 court      1
825 CP Forests      1
826 CpDNA      1
827 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
828 craniometry      1
829 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
830 Crataegus nigra      2
831 creativity      2
832 Crikvenica -Vinodol area      1
833 Crikveničko-vinodolsko područje      1
834 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
835 critical loads      1
836 crna joha      4
837 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
838 crna joha (Alnus glutinosa)      1
839 crna topola      3
840 crna topola (Populus nigra)      1
841 crni bor      5
842 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
843 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
844 Crni bor (Pinus nigra)      2
845 crni glog      1
846 crni grab      1
847 crni jasen      2
848 Crni Lug      2
849 Crni orah      2
850 crnika      2
851 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
852 Croatia      45
853 Croatia.      1
854 Croatian forestry      1
855 Croatian Forests Co. Ltd.      3
856 Croatian Forests Co.Ltd.      2
857 Croatian Forests Ltd. b      1
858 Croatian kuna      1
859 Croatian Military Border      1
860 Croatian participation      1
861 Croatian Podunavlje region      1
862 Croatian Poplar Commission      1
863 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
864 crown biomass      1
865 Crown condition assessment      2
866 crown cover      1
867 crown damage      3
868 crown diameter      1
869 crown diameter of the sprout      1
870 crown fire      1
871 crown structure      1
872 crown transparency      1
873 crownfire      1
874 crude oil contamination      1
875 Crvanj Mt.      1
876 Crvanj planina      1
877 crveni hrast      1
878 crvenica      2
879 Cryphonectria parasitica      1
880 cull      1
881 Cultivar      2
882 cultivars of yew      1
883 cultivation method      1
884 cultural landscape      1
885 culture      3
886 cultures      1
887 Cupressus sempervirens      2
888 Curculionidae      2
889 current cutting edges value associations      1
890 current felling values      1
891 curvature      1
892 cutter      1
893 cutting and processing      1
894 Cutting propagation      1
895 cut-to-length      1
896 cut-to-length harvesting method      1
897 cycle      1
898 cyclic aerial photographs      1
899 cyclic aerial surveys      1
900 cyclic records      1
901 Czech      1
902 Czech Republic      2
903 časopis Šumarski list      1
904 Čeh      1
905 čempres      1
906 čestice      1
907 Češka      1
908 Češka Republika      1
909 četinjače      5
910 četverodimenzijski sustav      1
911 čimbenici korekcije      1
912 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
913 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
914 čista regularna bukova sastojina      1
915 čista sječa kulture vrba      1
916 čistina      1
917 čistoća debla      1
918 čišćenje      1
919 čišćenje mladih sastojina      1
920 čišćenje prosjeka      1
921 čivitnjača      1
922 Čorkova uvala      2
923 čudni atraktor      1
924 Ćićarija      2
925 dabar      4
926 dabrova brana      1
927 dabrovo jezero      1
928 daily growth rate of fawns      1
929 Dalmacija      3
930 Dalmactia      1
931 Dalmatia      2
932 Dalmatinska zagora      3
933 daljinomjer Vertex      1
934 daljinska istraživanja      6
935 damage      11
936 damage indicators      1
937 damage of needles      1
938 damage trees      1
939 damages      2
940 damages from the game      1
941 damages on the young plants      1
942 Danube      2
943 database      1
944 databases      1
945 datum nesenja      1
946 daylilies      1
947 DEA      1
948 dead wood      2
949 debarking activity      1
950 debarking productivity      1
951 debljina kore      2
952 debljinska struktura      1
953 debljinski prirast      3
954 debljinski prirast.      1
955 debljinski rast      1
956 debljinski stupanj      1
957 decaying fungi      1
958 deciduous      1
959 deciduous forest      1
960 deciduous forests of poplar and willow      1
961 decision support system      1
962 decision support systems      2
963 deer game      1
964 defoliation      3
965 defoliators      2
966 defolijacija      2
967 defolijatori      1
968 defolijatori.      1
969 degradacija      1
970 degradacija ekosustava      1
971 degradacija šuma      1
972 degradation      1
973 degraded karst      1
974 degradirani krš      1
975 degree of damage      2
976 dehydrated zone      1
977 demand      1
978 demografske karakteristike      1
979 demo­graphic characteristics      1
980 dendrochronological analysis      1
981 dendrochronology      1
982 dendroclimatology      2
983 dendroecology      1
984 dendroekologija      1
985 dendroflora      2
986 dendroflora Hrvatske      1
987 dendroflora vrta      1
988 dendrograms      1
989 dendroklimatologija      2
990 dendrokronološka analiza      2
991 dendrological analysis      1
992 dendrological evaluation      1
993 dendrological value      2
994 dendrologija      1
995 dendrology      1
996 dendrološka analiza      1
997 dendrološka inventarizacija      1
998 dendrološka vrijednost      2
999 dendrološko vrednovanje      1
1000 density      6
1001 density of individuals      1
1002 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1003 density trend decrease      1
1004 departmental research      1
1005 departure angle      1
1006 deposition      2
1007 depozicija      1
1008 desulphurization      1
1009 determinacija      1
1010 determination      1
1011 determining horizontal distances      1
1012 determining tree height      1
1013 developemnt and increment of stands      1
1014 development      3
1015 development and increment      1
1016 development of phytocoenosis      1
1017 development of research      1
1018 development stages      1
1019 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1020 devitalisation      1
1021 devitalizacija      1
1022 diagnose      1
1023 diameter      3
1024 diameter increment      1
1025 diameter growth      1
1026 diameter increment      1
1027 diameter structure      1
1028 diapause      1
1029 diclinous      1
1030 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1031 die Kiefer      1
1032 dieback      8
1033 dieback of pedunculate oak      1
1034 diferencijacija      1
1035 different seedling types      1
1036 digital aerial images      1
1037 digital cadastral map      1
1038 digital elevation model      1
1039 digital orthophoto (DOP)      1
1040 digital orthophotographies      1
1041 digital ortophoto      1
1042 digital photogrammetric workstation      1
1043 digital photogrammetry      2
1044 digital terrain model (DTM)      1
1045 digital terrain models (DTM)      1
1046 digitalizacija      1
1047 digitalna fotogrametrija      2
1048 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1049 digitalne aerosnimke      1
1050 digitalni katastarski plan      1
1051 digitalni model reljefa      1
1052 digitalni model reljefa (DMR)      1
1053 digitalni model reljefa (DTM)      1
1054 digitalni model terena      2
1055 digitalni ortofoto      2
1056 digitalni ortofoto (DOF)      2
1057 digitization      1
1058 dimension stock      1
1059 dimenzija zrelosti      1
1060 dimenzije češera      1
1061 dinamika dušika u lišću      1
1062 dinamika populacije      3
1063 Dinaric mountains      2
1064 Dinaridi      2
1065 dioecious      1
1066 dionička društva u šumarstvu      1
1067 dipl. ing. šumarstva      1
1068 Diptera      3
1069 Diptera: Cecidomyiidae      2
1070 direct and diffuse light      1
1071 discoloration      1
1072 discontinued areal      1
1073 diseases of game      1
1074 disjunct      1
1075 disjunktan      2
1076 diskoloracija      1
1077 diskontinuiran areal      1
1078 dispersal prognosis      1
1079 dispersion      1
1080 disperzija      1
1081 dissipative structures      1
1082 distribucija      2
1083 distribucija prsnih promjera      2
1084 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1085 distribucija stabala      1
1086 distribution      6
1087 distribution of beneficial functions of forests      1
1088 distribution of diameter at breast height      1
1089 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1090 Distribution of forests      1
1091 distribution range      1
1092 diversity      2
1093 diversity index      1
1094 diversity indices      1
1095 division of forests in the Republic of Croatia      1
1096 divlja jabuka      1
1097 divlja kruška      1
1098 divlja svinja      3
1099 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1100 divlja trešnja      3
1101 divljač      5
1102 divlji kesten      2
1103 djelotvornost      2
1104 djelovanje      1
1105 DNA      3
1106 DNA analysis      1
1107 DNA barcoding      1
1108 DNA barkodiranje      1
1109 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1110 DNK      2
1111 dob      1
1112 dobna struktura      2
1113 dobni razred      1
1114 dobni razredi      1
1115 dodatno vrijeme      1
1116 dolomiti      1
1117 domaćin      1
1118 domaćini      1
1119 dominance      1
1120 dominant height      2
1121 dominantna visina      2
1122 domovinski rat      1
1123 Donja Austrija      1
1124 donja voda      1
1125 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1126 dormancy      1
1127 dormantnost      1
1128 dormantnost sjemena      2
1129 dormice      1
1130 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1131 double-entry volume tables      1
1132 Douglas fir      2
1133 dovršna sječa      1
1134 doznaka u grupama      1
1135 dr. sc      1
1136 drainage system      1
1137 Drava      2
1138 Drava River valley      1
1139 drhtavi šaš      1
1140 drift fauna      1
1141 dripping through      1
1142 drone      1
1143 Drosophilidae      2
1144 drought      1
1145 drupe      1
1146 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1147 drveće      5
1148 drvenaste biljke      1
1149 drvenaste egzote      2
1150 drvenaste svojte      1
1151 drvenaste vrste      1
1152 drveni materijal za paki ranje      1
1153 drveni materijal za pakiranje      1
1154 drveni ugljen      1
1155 drvna i lisna masa      1
1156 drvna industrija      2
1157 drvna masa      1
1158 drvna prašina      1
1159 drvna zaliha      9
1160 drvna zaliha.      1
1161 drvni elementi      1
1162 Drvni građevni elementi      1
1163 drvni ostatak      2
1164 drvni peleti      1
1165 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1166 drvni sortimenti      2
1167 drvno-prerađivačka industrija      1
1168 drvo kao energent      1
1169 drvoprerađivačka industrija      1
1170 dry biomass of seedlings      1
1171 dry mass      1
1172 drying period      2
1173 Dryocosmus kuriphilus      2
1174 državna financijska potpora šumarstvu      1
1175 dubinsko snimanje      1
1176 duboka sadnja      1
1177 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1178 due diligence      1
1179 dugotrajno      1
1180 duljina korijena      1
1181 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1182 duljina tuljca      1
1183 Dunav      2
1184 duration of development stages      1
1185 dušik      3
1186 dužine sortimenata      2
1187 dvodomna      1
1188 dvopapkar      1
1189 dvoulazne tablice obujma      1
1190 dvoulazne volumne tablice      1
1191 Đurđevački pijesci      2
1192 EA 300      2
1193 early and late ecotypic forms      1
1194 Eastern Slavonia      1
1195 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1196 Eco-labele      1
1197 Eco-labels      1
1198 ecological characteristic      1
1199 ecological conditions      1
1200 ecological conditions of the site      1
1201 ecological conditions.      1
1202 ecological divergence      1
1203 ecological factors      1
1204 ecological indicators      1
1205 ecological indicatory values      1
1206 ecological label (eco-label)      1
1207 ecological network      1
1208 ecological niche      1
1209 ecological optimum      1
1210 ecological plasticity      1
1211 ecological production      1
1212 ecology      3
1213 ECOLURE      2
1214 Economic achievements      1
1215 economic activities in Croatia      1
1216 economic changes      1
1217 economic changes in forestry      1
1218 Economic development      2
1219 economic importance      1
1220 economic orientation      1
1221 Economic policy      1
1222 economic silk production      1
1223 economics of forest resources      1
1224 economics of natural resources      1
1225 economy inspection      1
1226 ecosystem      2
1227 ecosystems      1
1228 ecotypes      1
1229 ecotypic variation      1
1230 ectomycorrhiza      2
1231 ectomycorrhizal fungi      1
1232 edafski uvjeti      1
1233 Eddy covariance method      1
1234 edible      1
1235 edible mushrooms      1
1236 educating personnel      1
1237 education      1
1238 educational technology      1
1239 edukacija      1
1240 edukacija vatrogasaca      1
1241 edukativni panoi      1
1242 efektivni broj klonova      1
1243 effective clone number      1
1244 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1245 effects of thinning      1
1246 efficacy      1
1247 efficiency      3
1248 egzote      2
1249 ekologija      4
1250 ekološka divergencija      1
1251 ekološka karakteristika      1
1252 ekološka mreža      1
1253 Ekološka mreža Natura 2000      1
1254 ekološka niša      1
1255 ekološka proizvodnja      1
1256 ekološka stabilnost      1
1257 ekološkai fitogeografska analiza      1
1258 ekološke i socijalne funkcije      1
1259 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1260 ekološke orijentacije      1
1261 ekološke značajke      1
1262 ekološki činitelji      1
1263 ekološki indikatori      1
1264 ekološki osjetljivo      1
1265 ekološki problemi      1
1266 ekološki uvjeti.      1
1267 ekološko-gospodarske značajke      1
1268 ekonomija      1
1269 ekonomika prirodnih resursa      1
1270 ekonomika svilarenja      1
1271 eko­nomika šumarstva      2
1272 ekonomika šumskih resursa      1
1273 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1274 ekosustav      2
1275 ekosustavi      1
1276 ekotipska varijabilnost      3
1277 ekoznak      1
1278 eksperimentalni laboratorij      1
1279 eksperimentalni požari      1
1280 eksploatacijska polja      1
1281 ekstrakcija      1
1282 ektomikoriza      2
1283 ektomikorizne gljive      1
1284 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1285 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1286 electric radiator      1
1287 electrical resistance of cambial zone      1
1288 elektrana      1
1289 električna energija      1
1290 električni otpor kambijalne zone      1
1291 električno grijalo      1
1292 elemental analyser      1
1293 elementarni anlitaor      1
1294 elementi ocjene trofeja      1
1295 elementi rasta      1
1296 Ellenberg’s indicator values      1
1297 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1298 elm      2
1299 embiotenija      1
1300 embryo      2
1301 Emisije SO2      1
1302 EN 1316-1      2
1303 Endemic areas      1
1304 endemic species      1
1305 endemna vrsta      1
1306 endemsko područje      1
1307 Endosperm in development      1
1308 enegrija klijavosti i klijavost      1
1309 energetika      1
1310 energetska korisnost      1
1311 energetska vrijednost      1
1312 energija      6
1313 energijska tranzicija      1
1314 energy      3
1315 energy benefit      1
1316 energy production      1
1317 energy scenario      1
1318 Energy transition      1
1319 energy value      2
1320 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1321 entomofilna      1
1322 Entomopatogena gljiva      1
1323 entomophilic      1
1324 entrepreneurship      3
1325 Entwicklung      1
1326 environment      2
1327 environment protection      2
1328 environmental drivers      1
1329 environmental protection      4
1330 environmentally sound      1
1331 enzimatska aktivnost      1
1332 enzyme activity      1
1333 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1334 epidop­tera      1
1335 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1336 epoksidna smola      1
1337 epoxy resin. Collection of works      1
1338 equalization functions.      1
1339 equilateral spiral      1
1340 equipment for training bird of prey.      1
1341 Erannis defoliaria      1
1342 ergonomics      4
1343 ergonomija      4
1344 Erico-Fagetum      1
1345 eroded terrain recoveri      1
1346 erodiranje tjemena      1
1347 erosion      1
1348 erozija      1
1349 erozija tla      1
1350 esencijalni elementi      1
1351 essential elements      1
1352 essential oils      1
1353 establishment rate      1
1354 estate      1
1355 estetski izgled šume      1
1356 estimate      1
1357 estimated value of forests      1
1358 estimation      1
1359 estimation of distance      1
1360 estimation precision      1
1361 etat      1
1362 etat međuprihoda      1
1363 eterična ulja      1
1364 EU ETS scheme      1
1365 EU ETS shema      1
1366 EU FLEGTAction plan      1
1367 EU FLEGTAkcijski plan      1
1368 eucalyptus plantations      1
1369 EUFORGEN      2
1370 EUFORGEN Networks      1
1371 euglej      1
1372 eukaliptusove plantaže      1
1373 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1374 Eurasian lynx      1
1375 Eurasion lynx      1
1376 euroazijski ris      2
1377 Europa      1
1378 Europe      1
1379 Europe Slovenia      1
1380 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1381 European beaver (Castor fiber L.)      1
1382 European beech      5
1383 European brown bear (Ursus arctos)      1
1384 European larch      1
1385 European Polecat      1
1386 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1387 european yew - tree      1
1388 Europska crna topola      1
1389 europska tisa      1
1390 Europski ariš      1
1391 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1392 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1393 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1394 Eutric Rankers      1
1395 Eutrični ranker      1
1396 evaluation model      2
1397 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1398 evaluation of natural resources      1
1399 even-aged beech stands      2
1400 evenaged stands      1
1401 evergreen      1
1402 evergreen oak      2
1403 excange value      1
1404 exchangeable development      1
1405 exhibit      1
1406 Exhibitions      1
1407 existing state      1
1408 experimental fires      1
1409 Experimental Laboratory      1
1410 experimental plot B bare ground      1
1411 exploitation      1
1412 exploitation fields      1
1413 Exports and Imports      1
1414 exposure      3
1415 FACE      1
1416 FACE facility      1
1417 facilitation      1
1418 factors to vertical terrain corrections      1
1419 Faculty of Forestry      1
1420 Faculty of Forestry Zagreb      1
1421 Fagus L.      2
1422 Fagus silvatica      1
1423 Fagus sylvatica      4
1424 Fagus sylvatica L.      2
1425 Fairs      1
1426 faktori staništa      1
1427 falconer equipment      1
1428 falconry equipment      1
1429 falconry techniques      1
1430 Fallow deer      2
1431 false beech heartwood      1
1432 Fang      1
1433 FAO      1
1434 farmer cables      1
1435 farmer vitla      1
1436 Fast Furier method      1
1437 Fast Furier metoda      1
1438 fauna      6
1439 faunalni drift      1
1440 favourable conservation status      2
1441 Faza - II      1
1442 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1443 faza isključivanja stabala      1
1444 faze razmnožavanja      1
1445 FBP sustav      1
1446 FBP System      1
1447 felled stemwood      1
1448 felling      1
1449 felling and processing      1
1450 felling and processing of wood assortments      1
1451 felling control      1
1452 felling cycle      1
1453 felling thinning volume      1
1454 female roe deer      1
1455 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1456 fenofaze      1
1457 fenologija      6
1458 fenologija listanja      3
1459 fenologija.      1
1460 fenološka motrenja      2
1461 fenološka opažanja      2
1462 fenotipska plastičnost.      1
1463 fenotipska stabilnost      1
1464 fenotipska varijabilnost      1
1465 feromonske klopke      5
1466 feromonski mamac      1
1467 feromonski raspršivači      1
1468 fertility      1
1469 fertilization      1
1470 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1471 Feulgen squash method      1
1472 Feulgen squash metoda      1
1473 Fibonaccijev niz      1
1474 fictional rotation      1
1475 field elm      1
1476 field plot      1
1477 fiksiranje dušika      1
1478 fiktivna ophodnja      1
1479 filogenija      1
1480 Final consumption wood products industries      1
1481 final cut      1
1482 Final use of wood products industry      1
1483 finalna prerada drva      1
1484 financial resources      1
1485 financijska politika      1
1486 fine forest fuel      1
1487 Finland      1
1488 fino šumsko gorivo      1
1489 Finska      1
1490 fir      3
1491 fire      3
1492 fire behavior      1
1493 fire behaviour      1
1494 fire fighting equipment      1
1495 Fire history      1
1496 fire line      1
1497 fire lines      1
1498 fire lines with elements of roadways      1
1499 fire modeling systems      1
1500 Fire Weather Index      3
1501 fire.      1
1502 fire-climate regions      1
1503 fire-climate regions.      1
1504 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1505 firemen education      1
1506 fire-risk      1
1507 fires      2
1508 first and second order histograms      1
1509 first finding      1
1510 first record      1
1511 first records      1
1512 fishing      1
1513 fitocenologija      3
1514 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1515 fitocenološka snimka      1
1516 fitocenološke jedinice      1
1517 fitocenološke značajke      1
1518 fitocenoza      1
1519 fitogeografsko raščlanjenje      1
1520 fitohormones      1
1521 fitohormoni      1
1522 fitomasa      1
1523 fitoplazme      2
1524 fitoremedijacija      3
1525 fitosanitarne mjere      1
1526 fitosanitarni pregled      1
1527 fitosanitarni sustav      1
1528 fizička svojstva      1
1529 fizičke i mineralne značajke tla      1
1530 fizičko opterećenje      1
1531 fizika      1
1532 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1533 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1534 fizikalna svojstva      1
1535 fiziologija sjemena      1
1536 fiziološki parametri      1
1537 flammability      2
1538 flammable material      1
1539 flight activity      1
1540 flight dynamics      1
1541 flood      1
1542 flood control      1
1543 flooded forest      1
1544 floodplain forest      2
1545 floodplain forests      1
1546 flora      12
1547 flora content      1
1548 floral composition      5
1549 floral elements      1
1550 floristic composition      1
1551 floristička struktura      1
1552 florni elementi      2
1553 florni sastav      8
1554 Flowering Ash      1
1555 flowing down trunk      1
1556 flushing      1
1557 fluvisol      2
1558 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1559 F-O i »K-k«      1
1560 foliar threatment      1
1561 folijarna aplikacija      1
1562 food      1
1563 forces of resistance to growth      1
1564 Forcing      1
1565 Foreign timber trade      1
1566 forest      5
1567 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1568 Forest Administration Bjelovar.      1
1569 Forest Administration Delnice      1
1570 Forest Administration Požega      1
1571 forest and water ecosystems      1
1572 forest and wildlife management      1
1573 forest area      1
1574 forest association      1
1575 forest assortments      1
1576 forest biomass      1
1577 forest certification      1
1578 forest communities      3
1579 forest community of beech and fir      1
1580 forest contractors      1
1581 Forest cover      1
1582 forest cultures      3
1583 forest damage      1
1584 forest damage.      1
1585 forest development strategy      1
1586 forest dieback      1
1587 forest economics      2
1588 forest ecosystem      1
1589 forest ecosystem services      1
1590 forest ecosystems      1
1591 forest edges      1
1592 Forest education      1
1593 forest enterprise      1
1594 forest environments      1
1595 forest estate      1
1596 Forest exploitation      1
1597 forest fee      1
1598 forest fire      4
1599 Forest Fire Prevention      1
1600 forest fire prevention roads      1
1601 forest fire protection      1
1602 forest fires      6
1603 forest floor      3
1604 forest gap      1
1605 forest gaps      1
1606 Forest genetic resources      1
1607 Forest Genetic Resources Programme      1
1608 Forest Genetics resaurces      1
1609 forest habitat      2
1610 Forest habitat types      1
1611 forest history      1
1612 forest interest rate      1
1613 forest interest rate (forest annuity)      1
1614 forest inventory      6
1615 forest landlords      1
1616 forest lands      2
1617 forest landscape restoration.      1
1618 forest laws      1
1619 forest Macelj      1
1620 forest machines      1
1621 forest management      6
1622 forest manage­ment      1
1623 Forest management plan      1
1624 forest management planning      4
1625 forest management resystematization      1
1626 forest of high silvicultural form      1
1627 Forest opening      1
1628 Forest operations      2
1629 forest owners      1
1630 forest owners’ cooperation      1
1631 forest policy      4
1632 forest privatization      1
1633 forest products      1
1634 forest property plan      1
1635 forest protection      1
1636 forest protection.      1
1637 Forest rails      1
1638 forest regeneration      1
1639 forest reproductive material      1
1640 forest resource      1
1641 forest resources      2
1642 forest road      3
1643 Forest roads      5
1644 forest seedlings      1
1645 forest seeds      1
1646 forest soil      4
1647 forest soil stabilization      1
1648 forest soils      1
1649 forest tending      3
1650 forest timber product      1
1651 forest tracks      1
1652 forest transport systems      1
1653 Forest transportation      1
1654 forest trees      1
1655 forest user´s unit      1
1656 forest utilization      1
1657 forest value      2
1658 forest value assessment      1
1659 forest vegetation      4
1660 forest woody assortments      1
1661 forest work      1
1662 forest worker      1
1663 forest Žutica      1
1664 forest-based industries      1
1665 Forested Areas      1
1666 forestry      18
1667 Forestry and forest policy      1
1668 forestry biomass      2
1669 forestry company      1
1670 forestry contractors      1
1671 forestry development      1
1672 forestry disciplines      1
1673 forestry education      1
1674 forestry legislative      1
1675 Forestry Museum in Krasno      1
1676 forestry occupation      1
1677 forestry operation      2
1678 forestry policy      1
1679 Forestry school Karlovac      1
1680 forestry work      1
1681 forests      6
1682 forests measuring      1
1683 forests stand      1
1684 formation of forest associations      1
1685 forming pioneer stands      1
1686 formiranje pionirskih sastojina      1
1687 formiranje šumskih zajednica      1
1688 Forsterferuf      1
1689 Forsythia      2
1690 forvarder      1
1691 forwarder      1
1692 fosfor      3
1693 fotointerpretacijski ključ      2
1694 fotosintetičke osobine lista      1
1695 fotosintetski pigmenti      1
1696 fotosinteza      2
1697 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1698 Fraxinus angustifolia      2
1699 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1700 Fraxinus excelsior      2
1701 Fraxinus L.      2
1702 Freilassung      1
1703 frost-crack      1
1704 fruit      3
1705 fruit morphology      1
1706 Fruit set      1
1707 fruits      1
1708 FSC      1
1709 FSC certified forests      1
1710 FSC logo      2
1711 fuel load      2
1712 Fuel modeling      1
1713 fuel types      2
1714 fuel wood.      1
1715 functions for determination      1
1716 fungal entomopathogen      1
1717 fungal isolation      1
1718 fungal pathogen      1
1719 fungal spores      1
1720 fungal-like organisms      1
1721 fungicid      1
1722 fungicide      1
1723 fungicides      1
1724 fungicidi      1
1725 fungus      2
1726 funkcije tražnje      1
1727 funkcije upravljanja: planiranje      1
1728 funkcije za izjednačenje      1
1729 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1730 furniture manufacturing      1
1731 fuzija snimki      1
1732 g.j. "Česma"      1
1733 G.J. "Žutica"      1
1734 galerije      1
1735 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1736 gallery      1
1737 galls      1
1738 Game      2
1739 game breeding enclosure Kunjevci      2
1740 Game enclosure      1
1741 game loss      1
1742 games      1
1743 gap      1
1744 garden in the cloister      1
1745 GC      2
1746 GC/MS      2
1747 GDD      2
1748 Gehörn      1
1749 gene diversity      1
1750 gene pool      1
1751 General Directorate of Forestry      1
1752 generalized model      1
1753 genetic analysis      1
1754 genetic differentiation      1
1755 genetic diversity      3
1756 genetic diversity and diff erentiation      1
1757 genetic diversity of crops      1
1758 genetic gain      1
1759 genetic origin      1
1760 genetic parameters      1
1761 genetic polymorphism      1
1762 genetic structure      1
1763 genetic test      1
1764 genetic variability      1
1765 genetic variation      1
1766 genetički test polusrodnika      1
1767 genetska analiza      1
1768 genetska diferencijacija      1
1769 genetska dobit      1
1770 genetska raznolikost      3
1771 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1772 genetska raznolikost uroda      1
1773 genetska raznolikost.      1
1774 genetska struktura      1
1775 genetska varijabilnost      2
1776 genetski diverzitet      1
1777 genetski parametri      1
1778 genetski polimorfizam      1
1779 genetsko porijeklo      1
1780 genofond      1
1781 genotype × environment interaction      1
1782 geocoding      1
1783 geografske i reljefne značajke      1
1784 geografski informacijski sustav      3
1785 geografsko porijeklo      1
1786 geographic information system      1
1787 Geographic Information System.      1
1788 geographic information systems      1
1789 geographic origin      1
1790 Geographical and relief characteristics      1
1791 geographical features      1
1792 Geographical Information System      1
1793 geokodiranje      1
1794 geometric distortions      1
1795 geometrijske distorzije      1
1796 geomorfologija      2
1797 geomorphology      2
1798 geosintetici      1
1799 geostatistics      1
1800 geostatistika      1
1801 GeoWEPP      1
1802 GeoWEPP)      1
1803 germinability      1
1804 germinated seed      1
1805 germination      2
1806 GFIS      1
1807 GIS      18
1808 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1809 GIS (Geographic Information System)      1
1810 GIS.      1
1811 glavna sastojina      1
1812 glavne vrste drveća      1
1813 Global change      1
1814 global climate changes      1
1815 globalizacija      1
1816 globalizacija u Hrvatskoj      1
1817 globalization      1
1818 globalization in Croatia      1
1819 globalna promjena      1
1820 globalne klimatske promjene      1
1821 glodavci      1
1822 gljiva      2
1823 gljivama slični organizmi      1
1824 gljive truležnice      1
1825 gljivični patogen      1
1826 gnojidba      2
1827 GNSS      2
1828 godišnji sječivi prihod      1
1829 golosjemenjače      2
1830 gora i planina      1
1831 gorivi materijal      1
1832 gorivost      1
1833 Gorska Hrvatska      1
1834 Gorski kotar      3
1835 gorsko područje      1
1836 gorsko reljefno područje      1
1837 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1838 gospodarene bukve šume      1
1839 gospodarenje      6
1840 gospodarenje šumama      1
1841 gospodarenje šumama i lovištima      1
1842 gospodarska depresija      1
1843 gospodarska inspekcija      1
1844 gospodarska jedinica      1
1845 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1846 gospodarska politika      1
1847 Gospodarska postignuća      1
1848 gospodarska vrijednost šume      1
1849 gospodarske djelatnosti RH      1
1850 gospodarski razredi      1
1851 Gospodarski razvitak      2
1852 gospodarski značaj – učinci      1
1853 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1854 gospodarsko usmjerenje      1
1855 gospodarstvo      1
1856 GPS      4
1857 GPS and GIS      1
1858 GPS i GIS      1
1859 grad Zagreb      1
1860 gradacija      2
1861 gradation      1
1862 Gradiaton      1
1863 gradski park      1
1864 granatiranje      1
1865 granica zone totalnog sušenja      1
1866 graničice      1
1867 granična linija      1
1868 granične vrijednosti      2
1869 granulometrijski sastav tla      1
1870 grass      1
1871 GRASS GIS      2
1872 grasses      1
1873 grazing      1
1874 Grčka      1
1875 Greece      1
1876 Green oak      1
1877 greenhouse gases      1
1878 Greenhouse media      1
1879 Greenwich      1
1880 grey alder (Alnus incana)      1
1881 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1882 grinders      1
1883 grivasta ovca      1
1884 grivasti skakač      1
1885 grm      1
1886 grmlje      6
1887 Gross domestic product      1
1888 ground and flood water      1
1889 ground and surface water monitoring      1
1890 ground water      1
1891 groundwater      4
1892 group decision making      1
1893 group-selection cutting      1
1894 growing conditions      1
1895 Growing stock      7
1896 growth      11
1897 growth and increment      2
1898 growth elements      1
1899 growth equation      1
1900 growth forces      1
1901 growth forces and suppressed forces      1
1902 growth of mean stand diameter      1
1903 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1904 grupno odlučivanje      1
1905 gubar      2
1906 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1907 gubici      1
1908 gubici divljači      1
1909 gubici tla      1
1910 gubitak mase      1
1911 Guide curve method      1
1912 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1913 gusjenica      1
1914 gustoća      2
1915 gustoća drva      3
1916 gustoća peleta      1
1917 gustoća populacije      4
1918 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1919 gustoća u standardno suhom stanju      1
1920 Gymnosperms      1
1921 gypsy moth      2
1922 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1923 habitat      8
1924 habitat factors      1
1925 habitat map      1
1926 habitat suitability      1
1927 habitat type      2
1928 Habitat. Posavina      1
1929 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1930 halbsib-progeny tests.      1
1931 half-shrubs      1
1932 half-sib potomstvo      1
1933 half-sib progenies      1
1934 Haljevo forest      1
1935 Hamamelis      2
1936 hantaviruses      1
1937 hantavirusi      1
1938 hard ticks      1
1939 hardwood      1
1940 hardwood-broadleaf species      1
1941 harvest scheduling      1
1942 harvester      8
1943 harvesteri i procesori      1
1944 harvesting conditions      1
1945 haul.      1
1946 haulage tracks      1
1947 Hauling and transportation of timber      1
1948 haustorij      1
1949 haustorium      1
1950 hazardous waste      1
1951 health      2
1952 health and safety      1
1953 health status      1
1954 health status category of stand      1
1955 health tourism      1
1956 heat transfer.      1
1957 heat treatment (HT)      1
1958 heavy metals      2
1959 heavy thinning      1
1960 height      3
1961 height and height increment      1
1962 height and root collar diameter      1
1963 height and volume growth      1
1964 height growth      5
1965 height increment      2
1966 height of sprout      1
1967 Helleboro nigri-Piceetum      1
1968 Hemiptera      4
1969 herbaceous plants      1
1970 herbaceous species of the forest edge      1
1971 herbicid      1
1972 herbicide      1
1973 herbicides      1
1974 herbicidi      1
1975 Hercegovina      1
1976 hereditary basis      1
1977 heredity      1
1978 heretability      1
1979 heritability      1
1980 Herzegovina      1
1981 Hibiscus      2
1982 hibridi      2
1983 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1984 hidrologija      1
1985 hidrološka uloga      2
1986 hidromeliorativni zahvati      1
1987 hidropedološke karakteristike      1
1988 hidrotehničke mjere      1
1989 high forest      1
1990 higrofilne šume      1
1991 hilly area      1
1992 hind body weight      1
1993 hiperforezija      1
1994 hiperparazitoid      2
1995 Hippophaë rhamnoides      2
1996 Hippophao-Berberidetum      2
1997 Histiostoma piceae      2
1998 Histiostoma ulmi      1
1999 Histiostomatidae      3
2000 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2001 historical development      1
2002 historical outbreaks      1
2003 historical presentation      1
2004 historical value      2
2005 history of forestry      2
2006 history of HŠD      1
2007 hladne temperaturne jedinice.      1
2008 hlapljive komponente      1
2009 Hohenadel´s method      1
2010 Hohenadlova metoda      1
2011 hollow-horned animal      1
2012 Homeland war      1
2013 homogenizacija      1
2014 homogenization      1
2015 honey plants      1
2016 horn length      1
2017 Hornbeam hop      1
2018 Hornbeam oriental      1
2019 horns      1
2020 horse chestnut      2
2021 horse chestnut protection      1
2022 horticultural elements      1
2023 horticul­tural value      2
2024 hortikulturna vrijednost      2
2025 hortikulturni elementi      1
2026 host      1
2027 host plants      1
2028 hosts      2
2029 hrana      1
2030 hranidba      1
2031 hranljiva      1
2032 hrast      3
2033 hrast crnika      1
2034 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2035 hrast crnike      1
2036 hrast kitnjak      7
2037 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2038 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2039 hrast lužnjak      37
2040 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2041 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2042 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2043 hrast medunac      3
2044 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2045 hrast oštrika      1
2046 hrast sladun      1
2047 hrastov ponik      2
2048 hrastova mrežasta stjenica      1
2049 hrastova oblovina      1
2050 hrastova pepelnica      1
2051 hrastove šume      1
2052 hrastovi županije bjelovarske      1
2053 hrastovina      1
2054 Hrvatska      50
2055 Hrvatska – Dalmacija      1
2056 hrvatska flora      1
2057 hrvatska kuna      1
2058 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2059 Hrvatska vojna granica      1
2060 Hrvatska.      6
2061 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2062 Hrvatske šume d.o.o      1
2063 Hrvatske šume d.o.o.      4
2064 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2065 Hrvatski udio      1
2066 Hrvatsko Podunavlje      1
2067 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2068 hrvatsko šumarstvo      1
2069 HTRS96/TM      2
2070 human protection      1
2071 human resources in forestry      1
2072 humic acids      1
2073 huminske kiseline      1
2074 humizacija      1
2075 humofluvisol      2
2076 humus      3
2077 Hungavit      2
2078 hunt      1
2079 hunters      4
2080 hunting      6
2081 Hunting and fishing      1
2082 hunting area      1
2083 hunting associations      1
2084 hunting club rules      1
2085 hunting district      2
2086 hunting ground      1
2087 hunting ground biological casualties      1
2088 hunting grounds      1
2089 hunting illustration      1
2090 Hunting Management      3
2091 hunting society      1
2092 hunting-demographic intensity      1
2093 hunting-geographic intensity      1
2094 Hvar      2
2095 hvatanje      1
2096 hvatanje dabra      1
2097 hybrids      2
2098 hydrological role      2
2099 hydrology      1
2100 hydro-melioration treatments      1
2101 hydro-technical interventions      1
2102 hydro-technical measures      1
2103 ­hygrophilous species      1
2104 Hymenoptera      6
2105 Hymenoptera: Platygastridae      2
2106 hyperparasitoid      1
2107 hyperphoresy      1
2108 ICP Forests      6
2109 identifikacija.      1
2110 iglice      1
2111 IGRs      1
2112 II-G-10      2
2113 II-G-20      2
2114 ilegalni odstrel      1
2115 ilirske vrste      1
2116 illegal felling      1
2117 illegal killing      1
2118 Illegal timber trade      1
2119 ilovača      1
2120 image fusion      1
2121 imela      2
2122 imidaclopride      1
2123 imidakloprid      1
2124 imovna općina      2
2125 impact      1
2126 impacts of silvicultural measures      1
2127 implementation of H1 and H2      1
2128 improvement by selfing      1
2129 improving management practices      1
2130 in situ and ex situ methods      1
2131 in situ i ex situ metode      1
2132 in utero      2
2133 inactive forest owners      1
2134 incomplete development      1
2135 increase in growth      1
2136 increment      5
2137 Increment and cut      1
2138 increment and quality      1
2139 increment percentage      2
2140 increments      1
2141 indeks lisne povr šine      1
2142 indeks raznolikosti.      1
2143 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2144 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2145 indeks zaraze      1
2146 indeksi diverziteta      1
2147 indeksi točnosti      1
2148 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2149 index of infestation      1
2150 index values of common beech trees      1
2151 indicators      2
2152 indicators of productivity      1
2153 indices about forests      1
2154 Indigobush      2
2155 Indigobush bioproductivity      2
2156 Indigofera      2
2157 indikator dostupnosti      1
2158 Industrial Round Timber in the Rough      1
2159 industrija      1
2160 industrija celuloze i papira      1
2161 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2162 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2163 inercepcija      1
2164 inferencijalna statistika      1
2165 inferior and superior model trees      1
2166 infestation      2
2167 infestation intensity      1
2168 infiltracija      1
2169 infiltration      1
2170 inflammability and combustibility of fuel types      2
2171 informacijski sustav      1
2172 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2173 information system      1
2174 information system model      1
2175 informiranost      1
2176 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2177 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2178 innovations in forestry      2
2179 Innovativeness      2
2180 inovacije u šumarstvu      2
2181 inovativnost      2
2182 input-output analiza      1
2183 input-output analyses      1
2184 insect      3
2185 insect growth regulators      1
2186 insect pests      2
2187 insecticide      1
2188 insecticides      1
2189 Insectivores      1
2190 insects      1
2191 insekticid      1
2192 insekticidi      1
2193 insolacija      1
2194 insolation      1
2195 integral management with ecosystems in space      1
2196 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2197 integrated forest protection      1
2198 integrated oak timber protection      1
2199 integrated timber protection      1
2200 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2201 integrirana zaštita oblovine      1
2202 integrirana zaštita šuma      1
2203 intelektual no vlasništvo      1
2204 intellectual ownership      1
2205 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2206 intensity of infection      2
2207 intensity of infestation      3
2208 intensive      1
2209 intenzitet fotosinteze      1
2210 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2211 intenzitet prorede      2
2212 intenzitet zaraze      6
2213 inter- and intrapopulation variability.      1
2214 interakcija genotip × okolina      1
2215 interception      1
2216 interest associations      1
2217 interlaboratory testing      1
2218 international standards      1
2219 Internet      3
2220 internetske usluge      1
2221 interpopulation and intrapopulation variability      1
2222 intesivelly thinning      1
2223 intra- and interpopulation variability      1
2224 Intraclonal and interclonal variability      1
2225 intraclonal variability      1
2226 intrapopulation and interpopulation variability      1
2227 intraspecific      1
2228 introduction      4
2229 introdukcija      7
2230 introgresija      1
2231 invasive alien species      1
2232 invasive pest      1
2233 invasive species      10
2234 invasive trees      1
2235 invazivna strana vrsta      1
2236 invazivna vrsta      4
2237 invazivne drvenaste vrste      1
2238 invazivne vrste      5
2239 invazivni štetni organizam      1
2240 invazivni štetnik      1
2241 inventarisation of woody plants      1
2242 inventarizacija dendroflore      1
2243 inventarizacija drveća i grmlja      1
2244 inventura      1
2245 inventura šuma      3
2246 inverzija vegetacije      1
2247 investments      1
2248 injuries at work      1
2249 IPGRI      1
2250 Ips typographus      2
2251 iptera      1
2252 iskoristavački pokazatelj      1
2253 iskorišćivanje šuma      1
2254 iskorištavanje šuma      2
2255 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2256 iskorištenje      2
2257 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2258 island Mljet      1
2259 islands      1
2260 ISO 11277      1
2261 isoenzyme      1
2262 isoenzymes      1
2263 ispitivanje      2
2264 ISPM 15      4
2265 ispuštanje      1
2266 ispuštanje dabra      1
2267 ISTA pravila      1
2268 ISTA rules      1
2269 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2270 Istočna Slavonija      1
2271 istovjetne točke      1
2272 Istra      2
2273 Istra (Hrvatska)      1
2274 istraživanja      1
2275 istraživanje tržišta      1
2276 Istria      1
2277 Italian oak      2
2278 ITS2 regije      1
2279 ITS2 region      1
2280 Ivanščica      3
2281 Ixodidae      2
2282 izbojci      1
2283 izgorena površina      1
2284 izložak (eksponat)      1
2285 Izložbe-sajmovi      1
2286 izloženost      3
2287 izlučenje      1
2288 izlučivanje sastojina      2
2289 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2290 izmjera šuma      3
2291 izmjera šumskog drveća      1
2292 iznošenje drva      1
2293 izoenzimi      8
2294 izoenzymes      1
2295 izolacija gljiva      1
2296 izrada i privlačenje drva      1
2297 izravno i difuzno svjetlo      1
2298 Izvanredna stanja      1
2299 izvješće eksperata iz Kanade      2
2300 izvješćivanje      1
2301 izvoditelji šumskih radova      2
2302 izvođenje šumskih radova      1
2303 Izvoz i Uvoz      1
2304 izvozni putovi      1
2305 izvoženje drva.      1
2306 jablan      1
2307 Jadran      1
2308 jadranski otoci      1
2309 jadransko područje      1
2310 Jagdausstellungen      1
2311 jajnici      1
2312 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2313 jake prorjede      1
2314 Japage      2
2315 jarebica kamenjarka – grivna      1
2316 Jarebica kamenjarka grivna      1
2317 jasen      1
2318 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2319 Jasminum      2
2320 javni šumarski instituti      1
2321 javno mišljenje      1
2322 javno podsticanje šumarstva      1
2323 jedinstvena metoda      1
2324 jedinstveni model      1
2325 jednadžbe rasta      1
2326 jednakokutna spirala      1
2327 jednodobne bukove sastojine      2
2328 jednodobne regularne sastojine      1
2329 jednodobne sastojine      1
2330 jednodobno gospodarenje      1
2331 jednofazni rast      1
2332 jednogodišnje sadnice      1
2333 jednospolna      1
2334 jela      6
2335 jela obična      1
2336 jela.      1
2337 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2338 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2339 jelen fratar      1
2340 Jelen lopatar      1
2341 jelen obični      3
2342 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2343 jelovina (Abies alba Mill)      1
2344 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2345 jestiva      1
2346 jestive gljive      1
2347 Joinery and Cabinet making      2
2348 joint- stock company in forestry      1
2349 Josip Ettinger      2
2350 Journal of Forestry      1
2351 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2352 Juglans L.      2
2353 Juglans nigra      1
2354 jugoistočna Europa      1
2355 juniper      1
2356 jura      1
2357 juvenilno drvo      1
2358 Južna Afrika      1
2359 Južna/Srednja Europa      1
2360 kadmij      1
2361 kadrovi u šu­marstvu      1
2362 kakvoća      1
2363 kakvoća drvnih sortimenata      1
2364 kakvoća stabala      1
2365 kalabrijski bor      2
2366 kalij      2
2367 Kalnik      2
2368 Kalnik forest      1
2369 kamenolom Očura II      1
2370 kamenjarka.      1
2371 kanader i demon      1
2372 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2373 Kappa statistika      1
2374 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2375 karantenski štetnik      1
2376 karbonatnenaslage      1
2377 kariotip      1
2378 karotenoidi      1
2379 karst      3
2380 karst phenomena      1
2381 karta staništa      1
2382 karta šumskih zajednica      1
2383 karte      1
2384 kartiranje šumskog drveća      1
2385 kartografska generalizacija      1
2386 Karyotypes      1
2387 kaštelansko područje      1
2388 katastar      1
2389 katastar vodnih potencijala      2
2390 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2391 kavkaska jela      1
2392 keficijent unutarnjeg rasta      1
2393 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2394 kemijski sastav      1
2395 kemijski sastav sjemena      1
2396 kemijski sastav tla      1
2397 kemizam biljnog materijala.      1
2398 kermes berry      1
2399 Kermes oak      1
2400 kestenov moljac miner      1
2401 kestenova osa šiškarica      1
2402 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2403 kitnjak      1
2404 klasična otvorenost      1
2405 klaster analiza      3
2406 klasterska analiza      1
2407 klet      1
2408 klijanci      1
2409 klijanje      1
2410 klijavost      2
2411 klima      6
2412 klima-požarna područja      1
2413 klima-požarna područja.      1
2414 klimatološki parametri      1
2415 klimatska promjena      1
2416 klimatske karakteristike      1
2417 klimatske promjene      5
2418 klimatski čimbenici      1
2419 klimatski ekscesi      1
2420 klimatski model      1
2421 klimatski scenariji      1
2422 klinalna varijabilnost      1
2423 klizna sredina      1
2424 klon      1
2425 klon topole I-214      1
2426 klonovi      1
2427 klonovi bijele vrbe      2
2428 klonovi stablastih vrba      1
2429 klonovi topola      2
2430 klonovi topole      1
2431 klonska sjemenska plantaža      2
2432 klonske sjemenske plantaže      2
2433 klonski arhivi      1
2434 klonski testovi crnih topola      1
2435 klonski uz.orci      1
2436 klonsko šumarstvo      1
2437 Klorofilmetar CCM-200      1
2438 kljove      2
2439 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2440 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2441 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2442 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2443 Koelreuteria      2
2444 količine goriva      1
2445 kolotrag      1
2446 koluvij      1
2447 koljik      2
2448 komparacija stanja za 2009.      1
2449 komparativna analiza      1
2450 komparativna metoda istraživanja      1
2451 kompleksni sustavi      1
2452 kompleksnost      1
2453 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2454 kompromis      1
2455 Komrčar      2
2456 komuniciranje      1
2457 komunikacijske aktivnosti      1
2458 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2459 koncepcija      2
2460 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2461 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2462 konsenzus      1
2463 kontejner      1
2464 kontejneri      1
2465 kontejnerski uzgoj      1
2466 kontinentalna Hrvatska      1
2467 kontrola      1
2468 kontrolne pokusne plohe      1
2469 konverzija panjača      1
2470 konzervacija      1
2471 konzervacija vlage      1
2472 konzervacija vlage u tlu      1
2473 Kopački rit      2
2474 kopulacija      1
2475 kora      2
2476 koranje      1
2477 korelacija      1
2478 korelacijska veza      2
2479 korijen      2
2480 korištenje zemljišta      1
2481 korjenov sustav      1
2482 korološke i fitocenološke značajke      1
2483 korov      1
2484 korovi      1
2485 korovska vegetacija      1
2486 košćela      1
2487 koštunica      1
2488 kovanice      1
2489 krajobraz.      1
2490 krajobrazna raznolikost      1
2491 kramp      1
2492 kraniometrija      1
2493 Krapinsko-zagorska Count      1
2494 Krapinsko-zagorska County      1
2495 Krapinsko-zagorska županija      2
2496 kras      1
2497 Krasno      2
2498 kraška polja      1
2499 kratke ophodnje.      1
2500 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2501 kreativnost      2
2502 kreda      1
2503 kriging      2
2504 kriterij kvaliteta      1
2505 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2506 kriteriji za investiranje      1
2507 kritosjemenjače      1
2508 krivulje indeksa staništa      1
2509 krize      1
2510 kronika      1
2511 krpelj      1
2512 krš      4
2513 krški fenomeni      1
2514 krupno drvo      1
2515 krupnoća žira      2
2516 kružne primjerne plohe      1
2517 kserofitna      1
2518 kukac      3
2519 kukavica      1
2520 kukci      1
2521 kukci potkornjaci      1
2522 kukcojedi      1
2523 kultivari tise      1
2524 kultura      3
2525 kultura crnog bora      1
2526 kulture kratkih ophodnji      2
2527 kulturni pejzaž      1
2528 kulturno povijesna baština      1
2529 Kunstinseln      1
2530 kva liteta sjemena      1
2531 kvalitativno iskorištenje      1
2532 kvalitet      1
2533 kvaliteta      2
2534 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2535 kvaliteta sadnica      2
2536 kvaliteta staništa      1
2537 kvaliteta žira      1
2538 kvaliteta života      1
2539 kvantitativna obilježja      1
2540 kvantitativna svojstva      1
2541 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2542 kvarter      1
2543 laboratorijski uzgoj      1
2544 laboratory rearing      1
2545 land mines      1
2546 land use      1
2547 landed municipality      1
2548 landfill gas      1
2549 landforms      1
2550 Landsat      2
2551 Landsat 7      2
2552 landscape artist      1
2553 landscape design      1
2554 landscape diversity      1
2555 landscape.      1
2556 lapor      1
2557 large wood of Italian oak      1
2558 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2559 Laudonov Gaj      4
2560 laurel      1
2561 Law      1
2562 lawn      1
2563 laying date      1
2564 layout of the islet      1
2565 layout proposal      1
2566 leachate      1
2567 leaf area      1
2568 leaf area index      1
2569 leaf litter      1
2570 leaf morphology      6
2571 leaf nitrogen dynamic      1
2572 leaf photosynthetic traits      1
2573 leaf third-flush      1
2574 leaf unfolding      1
2575 leafminers      1
2576 legislation      1
2577 legislative      1
2578 Lekenik      2
2579 length of assortment      1
2580 length of the nibbled part of a shoot      1
2581 Lepidoptera      5
2582 Leptoglossus occidentalis      2
2583 Lespedeza      2
2584 level of knowledge.      1
2585 libanonski cedar      1
2586 library      1
2587 Liburnian karst      1
2588 Liburnijski krš      1
2589 licenciranje      2
2590 licensing      2
2591 LiDAR      4
2592 life forms      1
2593 lifelong learning      1
2594 light      2
2595 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2596 Lika      6
2597 limit values      2
2598 linear correlation      1
2599 linear trend      1
2600 linearna korelacija.      1
2601 linearni trend      1
2602 lines below electro-energetic facilities      1
2603 linoleic acid      1
2604 linoleinska kiselina      1
2605 Liocourt´s distribution      1
2606 Liocourtova distribucija      2
2607 Lisičine      1
2608 Lisičine Arboretum      2
2609 lisni mineri      1
2610 listanje      1
2611 listinac      3
2612 listopadna      1
2613 listopadne šume      1
2614 lisymeters      1
2615 lišće obične bukve      1
2616 lišće perasto      1
2617 litače      1
2618 lithological unit      1
2619 litološka cjelina      1
2620 litter      1
2621 litter mass loss      1
2622 livelihoods      1
2623 lizimetri      2
2624 local community      1
2625 Local population      1
2626 log skidding      1
2627 log value yield.      1
2628 log volume yield      1
2629 logger injuries      1
2630 logging      3
2631 logging as sylvicultural care of stands      1
2632 Logging operations      1
2633 logging residue      1
2634 logging residues      1
2635 logging strategy      1
2636 logistic regression      1
2637 logistička regresija      1
2638 lokalna zajednica      1
2639 Lokalne populacije      1
2640 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2641 Longe-range      1
2642 longitudinal clearance radius      1
2643 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2644 Lonicera      2
2645 lopatar      1
2646 Loranthus europaeus Jacq.      6
2647 losses      1
2648 lov      1
2649 lovac      1
2650 lovačka ilustracija      1
2651 lovačka udruga kotara senjskog      1
2652 lovačke izložbe      1
2653 lovačke udruge      1
2654 Lovački dio izložbe      1
2655 lovci      2
2656 lovište      7
2657 lovni trupčići      2
2658 lovno gospodarenje      3
2659 lovno područje      1
2660 lovno stablo      1
2661 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2662 lovno-demografski intenzitet      1
2663 lovno-geografski intenzitet      1
2664 lovor      1
2665 Lovran marron      1
2666 lovranski marun      1
2667 lovstvo      4
2668 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2669 Lovstvo i ribarstvo      1
2670 low attack      1
2671 low quality and small-sized diameter logs      1
2672 low tree      1
2673 Lower Austria      1
2674 lower tusks      1
2675 lowland      1
2676 lowland forest      1
2677 lowland forest ecosystems      3
2678 Lowland forests      4
2679 lowland forests of pedunculate oak      1
2680 lowland region      1
2681 low-lying areas      1
2682 lubanja      1
2683 Lumber operations      1
2684 lumber value yield      1
2685 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2686 lužnjak      2
2687 Lymantria dispar      2
2688 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2689 Lymantria monacha      2
2690 Lymantriidae      1
2691 Lyme borreliosis      1
2692 Lymnatria monacha      1
2693 Lynx lynx      2
2694 lysimeters      1
2695 ljetna suša      2
2696 M.Sc.      1
2697 Macedonian oak      1
2698 Maceljsko gorje      2
2699 machine felling      1
2700 machine felling and processing      1
2701 machine´s own resistance power      1
2702 macroclimatic adaptedness      1
2703 macrofungi      1
2704 macroscopic characteristics      1
2705 magistarski rad      1
2706 magnezij      1
2707 Magnolia L.      1
2708 Mahaleb cherry tree      1
2709 maintenance of forest roads      1
2710 makedonski hrast      2
2711 makija      2
2712 makija planike      1
2713 maklen      1
2714 makrogljive      1
2715 makroklima      1
2716 makroklimatska prilagodba      1
2717 makroskopske karakteristike      1
2718 Maksimir Park      2
2719 mala i srednja poduzeća      1
2720 Mala Kapela      1
2721 malati      1
2722 mali alati      1
2723 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2724 Malus Mill.      1
2725 mammal      1
2726 man activities      1
2727 managed beech forests      1
2728 management      5
2729 management constraining factors      1
2730 management of      2
2731 management plan      2
2732 management planning      1
2733 management plans      1
2734 management style      1
2735 management unit "Česma"      1
2736 map of forest communities      1
2737 maps      1
2738 maquis      1
2739 maquis of strawberry tree      1
2740 market      3
2741 market relations      1
2742 market research.      1
2743 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2744 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2745 marking      1
2746 masa      1
2747 masa košuta      1
2748 masena koncentracija      1
2749 maslinik      2
2750 mass concentration      1
2751 master´s thesis      1
2752 mastic      1
2753 mastic tree      1
2754 mastika      1
2755 matematički modeli      1
2756 matični fond      1
2757 matični supstrat      1
2758 matičnjak plemki      1
2759 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2760 mature stands      1
2761 maturity dimension      1
2762 Mean breast diameter      1
2763 mean extraction distance      1
2764 mean skidding distance      1
2765 measuring elements      1
2766 measuring procedure      1
2767 mechanical felling      1
2768 mechanical properties of wood      1
2769 mechanized of silvicultural works      1
2770 Mediteran      2
2771 mediteranska područja      1
2772 mediteranska vegetacija      1
2773 mediteranske šume      1
2774 mediteransko krško područje      1
2775 Mediterranean      3
2776 Mediterranean karst area      2
2777 Mediterranean regions      1
2778 mediterranean vegetation      1
2779 medljikovac      1
2780 medonosno bilje      1
2781 medunac      1
2782 Medvednica      1
2783 Medvednica Mount      1
2784 Medvednica Nature Park      1
2785 Međimurje      2
2786 međulaboratorijske usporedbe      1
2787 Međunarodne konvencije      1
2788 međunarodne norme      1
2789 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2790 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2791 mehanička svojstava drva      1
2792 mehanička svojstva      1
2793 mehanička svojstva drva      1
2794 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2795 mehanizirana bušilica      1
2796 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2797 melioracija      1
2798 melioracija krša      1
2799 melioracijski učinci      1
2800 menadžment      1
2801 menagement klas      1
2802 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2803 meningoencephalitis      1
2804 merkan-lilizam      1
2805 mesophilous chestnut forests      1
2806 Metcalfa pruinosa      2
2807 meteorological factors      1
2808 meteorološki čimbenici      1
2809 meteorološki indeks požara      2
2810 me­teorološki indeks požara      1
2811 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2812 method of thinning of regular forest      1
2813 methods      1
2814 metoda najbližih susjeda      1
2815 metoda pokusnih ploha      1
2816 metoda prorede      1
2817 metoda sjemenomjera      1
2818 metoda sjetve      1
2819 metoda tetive      1
2820 metoda tetrazola      1
2821 Metoda vrtložne kovarijance      1
2822 metode      1
2823 metode vrednovanja      1
2824 mezijska bukva      1
2825 mezofilne kestenove šume      1
2826 micoses of needles      1
2827 microbiological characteristics of the soils      1
2828 microclimate      4
2829 microorganism functional groups in the soil      1
2830 microrelief      1
2831 micro-relief      1
2832 microsatelite      1
2833 microsatelites SSR      1
2834 microsatellite markers      1
2835 microsatellites      2
2836 mid- and long-term planning      1
2837 middle breast diameter      1
2838 middle volume of trees      1
2839 middle-aged stand      1
2840 mikocenoza      1
2841 mikoze      1
2842 mikoze iglica      1
2843 mikrobiološke značajke tala      1
2844 mikroelementi      1
2845 mikroklima      4
2846 mikroreljef      1
2847 mikrosateliti      4
2848 mikrosatelitni biljezi      1
2849 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2850 Milan Knežević      2
2851 Milan Stribrny      2
2852 MIMIC model      2
2853 mine      3
2854 mineral raw materials      1
2855 mineralne sirovine      1
2856 miniranost      1
2857 mistletoe      3
2858 mišoliki glodavci      1
2859 mitochondrial control region      1
2860 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2861 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2862 mixed and pure stands of beech      1
2863 mixed plantations      1
2864 mjere asimetrije      2
2865 mjereni postupak      1
2866 mjerila      1
2867 mjesečna ocjena žestina      1
2868 mjesto lanjenja      1
2869 mješovita kultura      1
2870 mješovite i čiste sastojine      1
2871 mlada sastojina      1
2872 mladi naraštaj      3
2873 mladik      2
2874 mobile cable crane      1
2875 močenje plodova      1
2876 model      5
2877 model normally      1
2878 model of departmental research      1
2879 model of middle-aged forest      1
2880 model oplemenjivanja      1
2881 model predviđanja cijena      1
2882 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2883 model resornoga istraživanja      1
2884 model sustava informacija      1
2885 model vrednovanja      2
2886 modeli procjene volumena      1
2887 modeli rasta      1
2888 modeling      1
2889 modeliranje      4
2890 Modeliranje goriva      1
2891 Modelling      2
2892 modelna srednjodobna sastojina      1
2893 modelni normalitet      1
2894 modification      1
2895 modificirana Brinkova funkcija      1
2896 modificirana skala      1
2897 modified Brink’s function      1
2898 modified scale      1
2899 modifikacije      1
2900 moesian beech      1
2901 mogućnost razlikovanja      1
2902 moisture content      1
2903 moisture regime      1
2904 molecular diagnostic      1
2905 molecular-biological methods      1
2906 molekularna dijagnostika      1
2907 molekularne analize      1
2908 molekularno-biološke metode      1
2909 monetary value of wood assortments      1
2910 monitoring      7
2911 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2912 monitoring u šumarstvu.      1
2913 Monochamus galloprovincialis      2
2914 monoculture      1
2915 monografija “Divokoza”      1
2916 monograph “Chamois”      1
2917 monokultura      1
2918 Monolit      1
2919 monthly severity ratings      1
2920 Montpellier      1
2921 morflogija klijanca      1
2922 morfologija      2
2923 morfologija češera i sjemena      1
2924 morfologija lista      6
2925 morfologija ploda      1
2926 morfologija sadnica      1
2927 morfologija sjemena      1
2928 morfologija tla      1
2929 morfološka obi lježja      1
2930 morfološka raščlamba      1
2931 morfološka svojstva sadnica      1
2932 morfološka varijabilnost      2
2933 morfološke karakteristike      1
2934 morfometrija      1
2935 morfometrija rogovlja      1
2936 morfometrijska analiza lista      1
2937 morfometrijska analiza lista jasena      1
2938 morfometrijska varijabilnost      1
2939 morphological analysis      1
2940 morphological characteristics      1
2941 morphological features of seedlings      1
2942 morphological variability      2
2943 morphology      2
2944 morphometric ash leaf analysis      1
2945 morphometric leaf analysis      1
2946 morphometric traits      1
2947 morphometric variability      1
2948 morphometrics of antlers      1
2949 morphometry      1
2950 mortalitet      5
2951 mortality      6
2952 Mosor      2
2953 motor-manual      1
2954 motorna pila      1
2955 motorne pile      1
2956 motorni čistač      1
2957 Mottled Umber Moth      1
2958 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2959 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2960 mouflon      3
2961 mountain tourisms      1
2962 mountainous areas      1
2963 Mountainous Croatia      1
2964 Mountainous Region of Croatia      1
2965 mountainous relief area      1
2966 Moving average      1
2967 mr. sc.      1
2968 mreža      1
2969 mreža šumskih cesta      1
2970 mrtvo drvo      2
2971 mtDNA      2
2972 muflon      4
2973 muflon (Ovis ammon L.)      1
2974 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2975 mulberry (Morus alba)      1
2976 mulching flail mower      1
2977 Multi Criteria Decision Making      1
2978 multiclonal cultures      1
2979 Multi-criteria decision analysis      1
2980 multi-criteria decision making      1
2981 multi-dimensional scaling      1
2982 multidimenzionalno skaliranje      1
2983 multidisciplinaran pristup      1
2984 multiklonske kulture      1
2985 Multiple criteria decision making      1
2986 multiple flushing      1
2987 multiple regression analyses      1
2988 multiple-use fo­restry      2
2989 multivariate analysis      2
2990 multivariate methods      1
2991 multivariatne meto­de      1
2992 multivarijacijska analiza      1
2993 multivarijatna analiza      1
2994 muncipality      1
2995 munika      1
2996 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2997 munika u Hercegovini      1
2998 Mura      2
2999 mycocoenosis      1
3000 mycoses      1
3001 Myrto-Quercetum ilicis      2
3002 nabonos      1
3003 Nacionalna klasifikacija staništa      1
3004 Nacionalni park      1
3005 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3006 Nacionalni park Kornati      1
3007 Nacionalni park Plitvička jezera      1
3008 nacionalni parkovi      1
3009 način uzgoja      1
3010 nad zor stanja sastojina.      1
3011 nadmorska visina      1
3012 nadzemna biomasa      2
3013 nadzor      2
3014 Nadzorni odbor      1
3015 naftna kontaminacija      1
3016 nagib      1
3017 nagib terena      1
3018 Na-heksametafosfat      1
3019 Na-hexametaphosphate      1
3020 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3021 naknada      1
3022 naknada za općekorisne funkcije      1
3023 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3024 nalazišta tartufa      1
3025 nalazište u Zagrebu      1
3026 namnožio      1
3027 nanoindentacija      1
3028 nanoindentation      1
3029 nanotechnology      1
3030 nanotehnologija      1
3031 Na-pirofosfat      1
3032 naplodni sijek      1
3033 Na-pyrophosphate      1
3034 narodna imena životinja.      1
3035 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3036 narrowleafed ash      1
3037 narrow-leaved ash      7
3038 narrow-leaved ash tree      1
3039 nasad gumijevca      1
3040 nasljedne osnove      1
3041 nasljednost      3
3042 Našice      1
3043 National habitat classification      1
3044 National park “Fruška gora”      1
3045 National Park Plitvička Jezera      1
3046 national parks nature parks      1
3047 native deciduous plants      1
3048 natječajna (početna) cijena      1
3049 natprosječni debljinski prirast      1
3050 Natura 2000 Ecological Network      1
3051 Natura2000      1
3052 Natural conditions of life      1
3053 natural drying of stockwood      1
3054 natural enemies      1
3055 natural foci      1
3056 natural heritage      1
3057 natural newgrowth      1
3058 natural reforestation      1
3059 natural reforestation (reestablishment)      1
3060 natural regeneration      3
3061 natural rege­neration      1
3062 natural regeneration and management.      1
3063 natural resources      2
3064 natural spreading      1
3065 natural stockwood drying      1
3066 naturalizam      1
3067 nature      1
3068 nature conservation      1
3069 nature park      1
3070 Nature Parks      1
3071 nature preservation      1
3072 nature protection      5
3073 nature protection areas      1
3074 nature resources      1
3075 navigation      1
3076 neaktivni šumoposjednici      1
3077 nearest neighbor analysis      1
3078 necrosis      1
3079 nedostatak vode      1
3080 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3081 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3082 nedrvni šumski proizvodi      2
3083 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3084 negativna selekcija      1
3085 nekroza      1
3086 nelegalne sječe      1
3087 Nemonetarne usluge šuma      1
3088 Nemozoma      1
3089 nenosivo tlo      1
3090 nepotpuni razvoj      1
3091 neprava srž      1
3092 neprava srž bukve      1
3093 nepravilan klijanac      1
3094 nesreće na radu      1
3095 nested PCR      1
3096 network      1
3097 Networks      1
3098 neutrofilne šume      1
3099 new host      1
3100 new introduction      1
3101 new localities      1
3102 new locality      1
3103 new record      2
3104 new silvicultural options      1
3105 new truffle locality      1
3106 news: capacity planning      1
3107 Nezakonita trgovina drvom      1
3108 N-fixation      1
3109 niska gustoća      1
3110 nisko drvo      1
3111 nitrogen      3
3112 nitrogen accumulation      1
3113 nizina      2
3114 nizinska šumska područja      1
3115 nizinske šume      5
3116 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3117 nizinski brijest      1
3118 nizinski šumski ekosustavi      3
3119 nizinsko područje      2
3120 Noble Hardwoods      1
3121 Noctuidae      2
3122 noctuids      1
3123 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3124 nominalna gustoća      1
3125 Non wood forest products and services      1
3126 non-bearing soil      1
3127 nonlinear dynamical systems      1
3128 non-market forest functions      1
3129 Non-Monetary services from forests      1
3130 nonwood forest function.      1
3131 non-wood forest products      1
3132 nonwood forest products and servised      1
3133 norma ISO 11277.      1
3134 norma vremena      1
3135 normal model      2
3136 normal models      1
3137 normal seedling      1
3138 normal structure      1
3139 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3140 normala      4
3141 normalitet      1
3142 normalized difference vegetation index      1
3143 normalna raspodjela stabala      1
3144 normalni poprečni profil      1
3145 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3146 normals      1
3147 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3148 norme vremena      1
3149 norme za čvrsta biogoriva      1
3150 normizacija      1
3151 North America      1
3152 Northeastern Anatolian      1
3153 northern Croatia      1
3154 northern Velebit      1
3155 Northwestern Croatia      1
3156 Norway spruce      4
3157 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3158 nouctuid moths      1
3159 nourishing      1
3160 nova nalazišta      2
3161 nova šumskouzgojna rješenja      1
3162 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3163 novčanice      1
3164 novi domaćin      1
3165 novi ekološki trend      1
3166 novi nalaz      1
3167 novi pristup korištenja podataka      1
3168 novo nalazište      1
3169 novosti: plan kapaciteta      1
3170 novounesena vrsta      1
3171 novoutvrđene vrste      1
3172 NPK fertlizer 7:14:21      1
3173 NPK gnojivo 7:14:21      1
3174 number and size of stomata      1
3175 number of adult roe deer does      1
3176 number of fawns      1
3177 Number of flowers and fruits      1
3178 number of kids      1
3179 number of plants      1
3180 number of root tips      1
3181 number of sprouts on the trunk.      1
3182 number of trees      1
3183 numerical analysis      3
3184 numerička analiza      3
3185 numeričko bonitiranje      1
3186 numerousness natural new growth and stand age.      1
3187 numerousness/abundance      1
3188 nurse plants      1
3189 nurseries      1
3190 nursery      5
3191 nursery germination      1
3192 nursery plant production      1
3193 nursery production      2
3194 nutrient status      2
3195 nutritional status      2
3196 NW Adriatic      1
3197 njega      8
3198 njega pomlatka      1
3199 njega šuma      2
3200 njega šume      1
3201 njegovanje      1
3202 oak      2
3203 oak (Quercus robur L.)      1
3204 Oak downy      2
3205 oak lace bug      1
3206 oak round timber      1
3207 oak seedlings      1
3208 oaks in the Bjelovar County      1
3209 oakwood      1
3210 obalna vegetacija      1
3211 Obedska Bara      2
3212 obična bukva      15
3213 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3214 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3215 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3216 obična bukva.      1
3217 obična jela      10
3218 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3219 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3220 obična smreka      5
3221 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3222 obična tisa      1
3223 obični bagrem      1
3224 obični bor      2
3225 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3226 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3227 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3228 obični čempres      1
3229 obični grab      1
3230 obični jasen      2
3231 Obični orah      3
3232 object-oriented forest classification      1
3233 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3234 oblični broj      1
3235 oblik debla      2
3236 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3237 oblo drvo      1
3238 obnova      3
3239 obnova i održavanje      1
3240 obnova sastojina      2
3241 obnova šuma      3
3242 obnova šumskih krajolika.      1
3243 obnova vrtova      1
3244 obnovljivi izvori      1
3245 obnovljivi izvori energije      2
3246 obnovljivi prirodni resurs      1
3247 obnovljivi prirodni resursi      1
3248 obnovljivi resursi      1
3249 obojenost i zimska retencija lišća      1
3250 Obolodiplosis robiniae      2
3251 oborine      4
3252 obrana od poplave      1
3253 obrast      2
3254 obrazovanje kadrova      1
3255 Obrenovački Zabran      2
3256 obujam stabala      1
3257 obuka      1
3258 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3259 occupational injuries      1
3260 occurrence      1
3261 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3262 ocjena primjenjivosti      1
3263 ocjena stanja      1
3264 ocjena trofeja      1
3265 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
3266 ocjenjivanje prikladnosti      2
3267 očuvanje genofonda      1
3268 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3269 očuvanje okoliša      1
3270 očuvanje prirode      2
3271 očuvanje staništa      1
3272 odabir scenarija gospodarenja      1
3273 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3274 odlagališni plin      1
3275 odlagalište      1
3276 odlaganje      1
3277 odnos visine i promjera      1
3278 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3279 određivanje visine stabla      1
3280 održavanje šumskih cesta      1
3281 održivi razvitak      1
3282 održivi razvoj      4
3283 odstrel      2
3284 odstrjel      2
3285 odsumporavanje      1
3286 odumiranje      2
3287 odumiranje stabala      4
3288 odziv      1
3289 ograda      1
3290 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3291 ogrijevno drvo.      1
3292 ogrjevna vrijednost      1
3293 okoliš      1
3294 ökologische Faktoren      1
3295 oksidacijski stres      1
3296 old forestry map      1
3297 old towns and settlements      1
3298 old-field succession      1
3299 oleoptera      1
3300 olive grove      1
3301 Omiš      1
3302 omjer smjese      1
3303 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3304 onečišćenje      1
3305 onečišćenje voda      1
3306 onečišćenje zraka      2
3307 one-year-old seedlings      1
3308 opasni otpad      1
3309 opća vitalnost      4
3310 općekorisna funkcija šume      1
3311 općekorisne funkcije      3
3312 općekorisne funkcije šuma      2
3313 open strips      1
3314 opening up of forests      1
3315 openings      1
3316 Operational Planning      2
3317 operativno planiranja      1
3318 operativno planiranje      1
3319 operativno vrijeme      1
3320 ophodnjica      1
3321 oplemenjivanje      1
3322 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3323 oplodna sječa      4
3324 oplodna sječa u grupama      1
3325 oplodna sječe      1
3326 oplodne sječe      2
3327 oplošje korijena      1
3328 oporavak      1
3329 opožarena površina      2
3330 oppenes of forest roads.      1
3331 oprašivanje      1
3332 oprema za pticu grabljivicu      1
3333 oprema za sokolara      1
3334 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3335 opseg šumskouzgojnih radova      1
3336 opterećenost olovom      1
3337 opterećenje šumskih ekosustava      1
3338 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3339 optimalna otvorenost      1
3340 optimum opennes      1
3341 organic carbon OC      1
3342 organic matter      1
3343 organizacija      2
3344 organizacija gašenja      1
3345 organizacijska kultura      2
3346 organizacijski ustroj zaštite      1
3347 organization      1
3348 organizational culture      2
3349 organizational protection system      1
3350 organska tvar      1
3351 or­ganska tvar tla      1
3352 organski ugljik OC      1
3353 Oriental beech      1
3354 Oriental Hornbeam      1
3355 original project method      1
3356 originalna metoda projektiranja      1
3357 ornamental plants trade      1
3358 ornithology      1
3359 ornitologija      1
3360 orografijski pojasi      1
3361 osa listarica      2
3362 Osijek      1
3363 Osmocote Exact Standard      2
3364 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3365 osnova gospodarenja      2
3366 Osnovna državna karta (ODK)      1
3367 osnovne plohe      1
3368 osnovne vegetacijske jedinice      1
3369 osnovni fond      1
3370 osnovni fondovi divljači      2
3371 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3372 osobna računala      1
3373 ostaci od sječe      1
3374 Ostryo-Abietetum      2
3375 ostvarena proizvodnja      1
3376 ostvareni prirast      1
3377 osutost      1
3378 osutost iglica      1
3379 osutost krošanja      2
3380 osutost stabala      1
3381 osvjetljavanje      1
3382 Osvrti na izložbu      1
3383 oštećenost      2
3384 oštećenost krošanja      1
3385 oštećenost stabala      1
3386 oštećenost šuma      2
3387 oštećenja      1
3388 oštećenja stabala      1
3389 oštećenje      1
3390 oštećenje iglica      1
3391 oštećenje stabala      1
3392 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3393 oštećivanje sastojine      1
3394 oštećivanje stabala i tla      1
3395 oštećivanje šuma      1
3396 Oštrica      2
3397 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3398 otjecanje      1
3399 otoci      1
3400 otok Čiovo      1
3401 otok Krk      1
3402 otok Mljet      2
3403 otok Plavnik      1
3404 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3405 otopina tla      1
3406 otpad      2
3407 otpornost      1
3408 otvaranje šuma      1
3409 otvoreni prostor      1
3410 otvoreni sustav      1
3411 otvoreno lovište      1
3412 otvorenost      1
3413 otvorenost šumskim cestama.      1
3414 outbreak      1
3415 ovaries      1
3416 overhead costs      1
3417 overwintering      1
3418 overwintering niches      1
3419 Ovis ammon musimon      1
3420 ovlasti      1
3421 ownership and property conditions      1
3422 ownership restitution      1
3423 oxidative stress      1
3424 oxygen market      1
3425 ozljede      1
3426 ozljede na radu      2
3427 ozljede na stablima      1
3428 ozljede sjekača      1
3429 označavanje      1
3430 P. curvidens      2
3431 P. deltoides      2
3432 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3433 P. nigra Arnold      2
3434 P. thunbergiana Franco      2
3435 P. vorontzowi      2
3436 P. x euramericana      2
3437 p.o. Zagreb      1
3438 padaline      1
3439 panjača      1
3440 panjača planike      1
3441 panjače      1
3442 Papuk Natural Reserve      1
3443 parametar regresije (b)      1
3444 parameter of regression (b)      1
3445 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3446 Parasiten      1
3447 Parasitenkomplex      1
3448 parasitoid      2
3449 parazitoid      2
3450 parazitski kompleks      1
3451 Parčine      3
3452 Parectopa robinella      2
3453 Parectopa robiniella      2
3454 parent fund      1
3455 parent material      1
3456 park      1
3457 park forest      1
3458 park forest Marjan      1
3459 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3460 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3461 park prirode      1
3462 park prirode Telašćica      1
3463 Park prirode Učka      1
3464 park šuma      1
3465 Park šuma Marjan      1
3466 park Tašmajdan      1
3467 park-forest Komrčar      1
3468 parkovi      1
3469 Parkovi prirode      2
3470 parkovni objekti      3
3471 park-šuma      1
3472 park-šuma »Komrčar«      1
3473 Park-šume Grada Zagreba      1
3474 Participatory management      1
3475 particle size distribution      1
3476 pasivna zaštita      1
3477 pasji trn      1
3478 passive conservation      1
3479 past condition      1
3480 pasture      1
3481 paša      1
3482 Pašarenje      1
3483 pathways      1
3484 patologija      1
3485 Paulovnija 9501      1
3486 Paulovnija Shan Tong      1
3487 Paulownia 9501      1
3488 Paulownia Shan Tong      1
3489 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3490 payment for forest ecosystem services      1
3491 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3492 PCA      2
3493 pčelarstvo      1
3494 pedicle      1
3495 pedigree      1
3496 pedofiziografske značajke      1
3497 pedogeneza      1
3498 pedogenezis      1
3499 pedological analyses      1
3500 pedologija      1
3501 pedology      1
3502 pedološke analize      1
3503 pedophysiographic features      1
3504 pedosfera      1
3505 pedosphere      1
3506 pedotransfer function PTF      1
3507 pedotransfer funkcija PTF      1
3508 Peduncled Oak      2
3509 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3510 pedunculate oak      31
3511 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3512 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3513 pedunculate oak       1
3514 PEEN      2
3515 pejsažist      1
3516 pejsažno oblikovanje      1
3517 peleti      2
3518 peletizacija sjemena      1
3519 pellet density      1
3520 pellets      2
3521 Pelješac      2
3522 penjačice      1
3523 People      1
3524 percent share      1
3525 percent share of wood along thickness classes      1
3526 percentage increments of values      1
3527 Percentage of forest cover      1
3528 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3529 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3530 percentage of wood assortments      1
3531 period      1
3532 perioda      1
3533 periodicitet plodonošenja      1
3534 periodički prijelaz volumena      1
3535 peripheral population      1
3536 perivoj Ma­ksimir      2
3537 permanent experiment plot      1
3538 permanent experiments      1
3539 perpetrator      1
3540 Persian walnut      1
3541 pest      1
3542 pest control      1
3543 pesticid      1
3544 pesticide      1
3545 pests      1
3546 Peter‘s mountain      1
3547 Petrova gora      1
3548 pH – solution      1
3549 pH oborina      1
3550 pH precipitation      1
3551 Ph u pirofosfatu      1
3552 Ph u vodi      1
3553 Ph. D.      1
3554 phaeropsis sapinea      1
3555 Phase I and II      1
3556 Phase II      1
3557 Phase III      1
3558 phenological variability of flowering      1
3559 phenology      6
3560 pheno­logy.      1
3561 phenophases      1
3562 phenotypic plasticity.      1
3563 phenotypic stability      1
3564 phenotypic variation      1
3565 pheromone baited traps      1
3566 pheromone dispenser      1
3567 pheromone trap      2
3568 pheromone traps      1
3569 pheromone-baited trap      1
3570 phosphorus      3
3571 photointerpretation key      2
3572 pH-otopina      1
3573 photosynthesis      1
3574 photosynthesis intensity      1
3575 photosynthetic pigments      1
3576 Phyllonorycter issiki      2
3577 Phyllonorycter issikii      2
3578 Phyllonorycter robiniella      2
3579 Phyllonorycter sp.      1
3580 Phyllonorycter spp.      1
3581 phylogeny      1
3582 physical and mechanical properties of abonos      1
3583 physical and mechanical properties of recent oak      1
3584 physical and mineral soil properties      1
3585 physical strain      1
3586 physics      1
3587 physiological parameters      1
3588 phytocenosis      1
3589 phytocoeno­logical community      1
3590 phytocoenological record      1
3591 phytocoenological units      1
3592 phytocoenology      1
3593 phytocoenology (phytosociology)      1
3594 phytomass      1
3595 Phytophthora      2
3596 phytoplasmas      1
3597 phytoremediation      3
3598 phytosanitary inspection      1
3599 phytosanitary measures      1
3600 phytosanitary system      1
3601 phytosociology      1
3602 Picea abies      1
3603 Picea abies (L.) Karst.      1
3604 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3605 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3606 Picea omorika      1
3607 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3608 piezometar      1
3609 piezometer      1
3610 Pilanarstvo      3
3611 pilanska prerada drva      1
3612 pi­lanska proizvodnja      1
3613 pilanska sirovina      1
3614 pilanska tehnologija      1
3615 pilanski proizvodi      1
3616 Pilot Project      1
3617 Piljena građa četinjača i listača      1
3618 pine resin production      1
3619 Pinienprozessionspinner      1
3620 Pinija      1
3621 pinija (Pinus pinea)      1
3622 Pinus brutia      1
3623 Pinus halepensis      2
3624 Pinus heldreichii      2
3625 Pinus heldreichii (Christ)      2
3626 Pinus kalpensis      1
3627 Pinus nigra      5
3628 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3629 Pinus pinea      2
3630 Pinus pinea L.      1
3631 Pinus pineaL.      1
3632 Pinus sylvestris L.      2
3633 pinj      1
3634 pioneer species      1
3635 pioneer species.      1
3636 pioneer tree species      1
3637 pioneering species      1
3638 pionirske vrste      4
3639 pionirske vrste drveća      1
3640 piravost      1
3641 pisana dokumentacija      1
3642 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3643 pitka voda      1
3644 pitomi kesten      4
3645 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3646 Pityokteines spinidens      2
3647 place of birth      1
3648 Plains      1
3649 Plan šumskog upravljanja      1
3650 plan upravljanja risom      1
3651 plan uzgajanja šuma      1
3652 planina Tušnica      1
3653 planinski turizam      1
3654 planirana proizvodnja      1
3655 planirani prirast      2
3656 planiranje      3
3657 planiranje etata glavnog prihoda      1
3658 planiranje gospodarenja      1
3659 planiranje mreže šumskih cesta      1
3660 planiranje obnove sastojina      1
3661 planiranje sječe      1
3662 planiranje šumskih prometnica      1
3663 planned production      1
3664 planned recruitment      1
3665 planned recruitment rate      1
3666 planning      1
3667 planning of forest roads      1
3668 planning of regeneration felling      2
3669 Planning system      2
3670 planovi      1
3671 planovi upravljanja      1
3672 planska jedinica İkisu      1
3673 planski sustav      1
3674 plant      2
3675 plant breeding      1
3676 plant communities      2
3677 plant community      1
3678 plant density      1
3679 plant geographical division      1
3680 plant heights      1
3681 plant list      1
3682 Plant Patent Act      2
3683 plant potential      1
3684 plant species      1
3685 plantation      2
3686 plantation growth      1
3687 plantations      2
3688 plantaža      2
3689 plantaže      2
3690 plantažni uzgoj      1
3691 planting      1
3692 plants      1
3693 plastična folija      1
3694 plastični lijevak      1
3695 plastičnost      1
3696 Platygastridae.      2
3697 plavetna sjenica      1
3698 plemenite listače      1
3699 Plitvice Lakes      1
3700 Plitvička jezera      1
3701 plod      2
3702 plodnost      1
3703 plodnost tla      1
3704 plodovi      2
3705 plovidba      1
3706 plumate leaves      1
3707 plus stabla      1
3708 poaching      1
3709 poboljšivač tla      1
3710 početak listanja      1
3711 početnice      1
3712 počinitelj      1
3713 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3714 Podravina      3
3715 podrivanje tla      2
3716 područje provenijencije      1
3717 Podunavlje – Podravlje      2
3718 poduzetništvo      3
3719 podzemna voda      6
3720 podzemne vode      1
3721 Pohorje      2
3722 pohrana ugljika      2
3723 poisoning      1
3724 pokazatelj      2
3725 pokazatelji oštećenosti      1
3726 pokazatelji proizvodnosti      1
3727 pokretna drobilica kamena      1
3728 pokus provenijencija obične bukve      1
3729 pokusna ploha Br gola površina      1
3730 pokusno polje      1
3731 policy instruments      1
3732 polifagni parazitoidi      1
3733 polifenoli      2
3734 politički instrumenti      1
3735 pollination      2
3736 pollution      1
3737 položaj centromere      1
3738 položajna točnost      1
3739 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3740 Polufinalni drvni proizvodi      1
3741 polugrmovi      1
3742 polyphagous parasitoids      1
3743 polyphenolic compounds      1
3744 polyphenols      1
3745 poljoprivredna tla      1
3746 poljoprivredne površine      1
3747 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3748 Poljski brijest      1
3749 poljski jasen      10
3750 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3751 poljski jasen—suši tip      1
3752 poljski pokus      1
3753 pomaganje      1
3754 pomladak      5
3755 pomladak mladik      1
3756 pomladna jezgra      1
3757 pomlađivanje      5
3758 pomotechnical treatments.      1
3759 pomotehnički zahvati.      1
3760 ponašanje požara      2
3761 ponik      4
3762 ponuda      1
3763 POPAN model      2
3764 popis biljaka      1
3765 popis stranih vrsta      1
3766 poplar      3
3767 poplar clone      1
3768 poplar clone I-214      1
3769 poplar clones      3
3770 poplars      2
3771 Poplava      2
3772 poplavna šuma      2
3773 poplavne šume      1
3774 poplavne zone      1
3775 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3776 populacija      6
3777 populacija.      1
3778 populacijska dinamika      1
3779 populacijsko usko grlo      1
3780 population      3
3781 population bottleneck      1
3782 population density      2
3783 population dynamics      4
3784 population size      2
3785 population.      1
3786 populations      1
3787 Populationsdichte      1
3788 Populetalia albae      2
3789 Populus      2
3790 Populus alba      1
3791 Populus alba L.      2
3792 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3793 Populus L.      2
3794 Populus nigra      3
3795 Populus nigra L.      3
3796 porodice      1
3797 Portugal      2
3798 Posavina      3
3799 posebni/prostorni kriteriji      1
3800 positional accuracy      1
3801 positioning accuracy      1
3802 posječena drvna masa      1
3803 posjećivanje      2
3804 posjed      1
3805 posjetitelji      1
3806 poslijediplomski studij      1
3807 poslovanje      1
3808 Poslovna analiza      1
3809 poslovni odnosi      1
3810 posljedice agresije na RH      1
3811 posolica      1
3812 postage stamps      1
3813 postgraduate study      1
3814 post-introductory expansion      1
3815 postojanost drva      1
3816 postotak drvnih sortimenata      2
3817 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3818 postotak prirasta      2
3819 postotak prirasta vrijednosti      1
3820 Postotak šumovitosti      1
3821 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3822 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3823 posušena stabla      1
3824 poštanske marke      1
3825 pošumljavanje      9
3826 pošumljavanje i zaštita      1
3827 pošumljavanje krša      1
3828 potassium      2
3829 potencijal oporavka      1
3830 potencijalna staništa      1
3831 potkornjaci      1
3832 potkornjaci drvaši      1
3833 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3834 potrajno gospodarenje      3
3835 potrajno gospodarenje šumom      1
3836 potrajno gospodarenje tartufima      1
3837 potrajnost      3
3838 potrajnost gospodarenja      1
3839 potrajnost prihoda      1
3840 potražnja      1
3841 potrošnja goriva      1
3842 povijesna vrijednost      2
3843 povijesni prikaz      1
3844 povijesni razvoj      1
3845 povijest gradacija      1
3846 povijest HŠD-a      1
3847 povijest požara      1
3848 povijest šumarstva      2
3849 povoljan status očuvanja      2
3850 povratnim križanjem i transgresijom      1
3851 površina      2
3852 površina ha      1
3853 površina krošanja      1
3854 površina listova      1
3855 površina projekcije krošnje      1
3856 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3857 površinska erozija      1
3858 površinska obrada drva      1
3859 površinska voda      1
3860 površinski kopovi      1
3861 površinsko otjecanje      2
3862 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3863 power plant      1
3864 PowerCem      2
3865 požar      4
3866 požar krošnji      2
3867 požari      4
3868 Požarište      1
3869 Požega mountains      1
3870 Požega valley      1
3871 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3872 PP Medvednica      1
3873 PP Papuk      1
3874 PPP      2
3875 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3876 prašuma      3
3877 prava tršlja      1
3878 pravila udruge      1
3879 pravilan klijanac      1
3880 pravilnik      1
3881 pravoužitnici      2
3882 Preborna šuma      3
3883 prebornašuma      1
3884 preborne sastojine bukve i jele      1
3885 preborne sastojine jele      1
3886 preborne šume      1
3887 Preborno gospodarenje      2
3888 pre­brojavanje      1
3889 prebroja­vanje divljači      1
3890 pre-chilling      1
3891 precipitated water      1
3892 precipitation      4
3893 precision      1
3894 preciznost      2
3895 preciznost procjene      1
3896 preciznost.      1
3897 predacija      1
3898 predation      1
3899 predatori      1
3900 predators      2
3901 prediction model      1
3902 predmet istraživanja      1
3903 prednji      1
3904 preferability      1
3905 preferabilnost      1
3906 preference ratio index      4
3907 prekogranično      1
3908 prenositelj      1
3909 prerada drveta      1
3910 present conditions of forests      1
3911 present situation and possibilities of cultivation.      1
3912 pressure strength      1
3913 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3914 pretraživanje Interneta      1
3915 preuzimanje      1
3916 Prevalence      1
3917 prevalencija      1
3918 prevencija šumskih požara      1
3919 preventiva      1
3920 preventive measures      1
3921 preventive protection measures      1
3922 preventivne metode zaštite      1
3923 preventivne mjere      1
3924 prevođenje      1
3925 prezimljavanje      1
3926 preživač      1
3927 preživljavanje      5
3928 preživljenje      3
3929 price list      1
3930 price of stem wood      1
3931 pridobivanje drva      1
3932 prigušena i prisilna gibanja      1
3933 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3934 prijedlog uređenja      2
3935 prijenos topline.      1
3936 prijenosna vitla      1
3937 prilagodba      1
3938 Primarna otvorenost      1
3939 primarna prerada drva      1
3940 primarno otvaranje šuma      1
3941 primary forest traffic infrastructure density      1
3942 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3943 Primary wood conversion      1
3944 prime cost      1
3945 primers      1
3946 primjena rezolucija H1 i H2      1
3947 primjerne plohe      2
3948 primorski bor      3
3949 primorsko područje Hrvatske      1
3950 principal component analysis      1
3951 priobalno stanovništvo      1
3952 priobalje      1
3953 prioritet obnove      2
3954 pripravnost      1
3955 priprema tla      1
3956 prirasno prihodne tablice      1
3957 prirasno-prihodne tablice      1
3958 prirast      9
3959 prirast i kakvoća.      1
3960 Prirast i sječa      1
3961 prirast temeljnice      1
3962 prirašćivanje kvalitete      1
3963 priroda      1
3964 prirodna baština      1
3965 prirodna obnova      6
3966 prirodna ognjišta      1
3967 prirodna šuma      1
3968 prirodni neprijatelji      2
3969 prirodni pomladak      1
3970 prirodni poremećaji      1
3971 prirodni resursi      2
3972 prirodni uvjeti življenja      1
3973 prirodni zeoliti      1
3974 prirodno obnavljanje      1
3975 prirodno pomlađivanje      2
3976 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3977 prirodno pomlađivanje.      1
3978 prirodno sušenje prostornog drva      2
3979 prirodno širenje      1
3980 prirodnogeografske karakteristike      1
3981 prirodnost ("hemeroby ")      1
3982 private entrepreneurship      1
3983 private forest owner expectations      1
3984 private forest owners      1
3985 private forests      3
3986 private owned forests      1
3987 privatizacija šuma      1
3988 privatna šuma      1
3989 privatne šume      2
3990 privatni šumoposjed      1
3991 privatni šumoposjednici      1
3992 privlačenje      5
3993 privlačenje debla      1
3994 privlačenje drva      5
3995 Privlačenje i transport drveta      1
3996 privlačenje.      1
3997 privredne promjene      1
3998 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3999 probable and binary viewshed      1
4000 problemi u procesu promjena      1
4001 process automation      1
4002 procjedne vode      1
4003 procjena      2
4004 procjena biomase      1
4005 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
4006 Procjena oštećenosti krošanja      1
4007 Procjena oštećenosti šuma      1
4008 procjena potencijala biomase      1
4009 procjena sastojinskih elemenata      1
4010 procjena udaljenosti      1
4011 procjena vrijednosti šuma      1
4012 procjene usluga ekosustava      1
4013 procjenjena vrijednost šuma      1
4014 prodajna (ostvarena) cijena      1
4015 producibility      1
4016 production      4
4017 Production and consumption of forest and wood products      1
4018 Production exports and imports of lumber      1
4019 production functions demand functions      1
4020 production lines      1
4021 Production of marketable goods      1
4022 productivity      7
4023 produkcija      4
4024 produkcija biomase      2
4025 produkcija nanosa      1
4026 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4027 produktivnost      2
4028 produktivnost guljenja kore      1
4029 produktivnost srna      1
4030 produljenje požarne sezone      1
4031 profesor šumarstva      1
4032 profil gospodarstvene grane      1
4033 progala      1
4034 prognose      1
4035 prognosis of dispersal      1
4036 prognoza      1
4037 prognoza širenja      2
4038 prognoze      1
4039 Program aktivnosti      1
4040 program sanacije      1
4041 programatski i operativni zadaci      1
4042 Programme of activities      1
4043 progresija      1
4044 progresivna sukcesija      1
4045 progression      1
4046 progressive sucession      1
4047 proicirana sasto­jina      1
4048 proizvodne funkcije      1
4049 proizvodne linije      1
4050 proizvodni potencijal sastojine      1
4051 proizvodnost      8
4052 proizvodnja biomase      1
4053 proizvodnja drvnih ploča      1
4054 proizvodnja energije      1
4055 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4056 proizvodnja iverja      1
4057 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4058 proizvodnja namještaja      1
4059 proizvodnja piljene građe      1
4060 proizvodnja pluta      1
4061 proizvodnja sjemenja      1
4062 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4063 projection of stand development      1
4064 projekcija razvoja sastojina      1
4065 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4066 projektiranje      1
4067 prokopavanje      1
4068 proliferation      1
4069 proljeće i ljeto 2000.      1
4070 proljetna selidba      1
4071 proljetna temperatura zraka      1
4072 prometna vrijednost      1
4073 promidžba      2
4074 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4075 promjena flornoga sastava.      1
4076 promjena klime      1
4077 promjena šumskih staništa      1
4078 promjena vodnih odnosa      1
4079 promjene      2
4080 promjer      3
4081 promjer izbojka      1
4082 promjer korjenovog vrata      1
4083 promjer krošnje      2
4084 promjer krošnje izbojka.      1
4085 promjer na vratu korijena      1
4086 promjer vrata korijena      2
4087 promotion      2
4088 promotion of forest management and biodiversity      1
4089 propadanje brijesta      1
4090 propadanje drva      1
4091 Propadanje hrastovih biljaka      1
4092 propadanje i širenje obične jele      1
4093 propadanje stabala      1
4094 propadanje staništa      1
4095 Propadanje šuma      3
4096 propagation phases      1
4097 prophylaxis      1
4098 proportion between height and diameter (h/d)      1
4099 proreda      2
4100 proreda sastojina tvrdih listača      1
4101 prorede      1
4102 prorijede      1
4103 prorjeđivanje      1
4104 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4105 prosjeke      1
4106 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4107 prostorna povezanost      1
4108 prostorna valorizacija      1
4109 prostorni plan      1
4110 prostorni raspored      1
4111 prostorni raspored klopki      1
4112 prostorno širenje      1
4113 protected area      1
4114 protected areas      3
4115 protected natural areas      1
4116 protected natural values      1
4117 protection      3
4118 protection . .      1
4119 protection at work      1
4120 protection of nature      1
4121 protupožarna linija      1
4122 protupožarne prosjeke      1
4123 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4124 provenance      2
4125 provenance region      1
4126 provenance test      1
4127 provenance trial      3
4128 provenances      2
4129 provenijencija      4
4130 provenijencije      6
4131 provisional volume tarff      1
4132 provodno tkivo      1
4133 prozirnost krošnje      1
4134 prsni promjer      2
4135 Pruno-Fraxinetum      2
4136 Prunus avium      3
4137 Prunus avium L.      3
4138 Prunus L.      2
4139 prvi nalaz      3
4140 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4141 ptice      1
4142 ptice grabljivice      1
4143 ptice kao indikator      1
4144 Pubescens oak      1
4145 pubescent oak      1
4146 public awareness      1
4147 public forest institutes      1
4148 public institutes      1
4149 public opinion      1
4150 Public subsidisation of forestry      1
4151 puhovi      1
4152 Pula      2
4153 Pulp and paper industries      1
4154 Punica      2
4155 putevi unošenja      1
4156 Q. cerris L.      2
4157 Q. frainetto Ten.      2
4158 Q. pubescens Willd.      2
4159 Q. robur L.      4
4160 quality      2
4161 quality class structure      1
4162 quality criteria      1
4163 quality of trees      1
4164 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4165 quantitative traits      2
4166 quantity and value yield      1
4167 quarantine pest      1
4168 Querco-Fagetea      1
4169 Querco-Fage­tea      1
4170 Quercus      1
4171 Quercus coccifera      1
4172 Quercus ilex L.      1
4173 Quercus L.      2
4174 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4175 Quercus pubescens      1
4176 Quercus robur      7
4177 Quercus robur L.      5
4178 Quercus spp.      1
4179 Quercus virgiliana      1
4180 Quercusspp.      1
4181 querry Očura II      1
4182 questionnaire      1
4183 quick sand      1
4184 quick sands      1
4185 Rab      2
4186 računalne simulacije      1
4187 računalni informacijski sustav      1
4188 računalni model CirCon      1
4189 radial increment      2
4190 radijalni prirast      1
4191 radijalni prirasti      1
4192 radionuklidi      1
4193 radna okolina      1
4194 radne tehnike      1
4195 rainfall      1
4196 rak ariša      1
4197 rak kestenove kore      1
4198 rak kore javora      1
4199 ramet variation      1
4200 rameta      1
4201 ramp (break-over) angle      1
4202 rana i kasna ekotipska forma      1
4203 range      1
4204 rannis defoliaria      1
4205 RAPD      2
4206 RapidEye      2
4207 rare species population’s conservation      1
4208 rarity in Požega mountains      1
4209 rasadnici      2
4210 rasadničarstvo      1
4211 rasadnička proizvodnja      3
4212 rasadnik      6
4213 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4214 rasplodni fond srna      1
4215 raspon      1
4216 raspon promjera      1
4217 rasprostranjenost      7
4218 rasprostranjenost šuma      1
4219 rast      11
4220 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4221 rast i prirast      2
4222 rast promjera srednjeg stabla      1
4223 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4224 rasti vitalnost      1
4225 rašeljka      1
4226 ratne štete      3
4227 ravnoteža uroda klonova      1
4228 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4229 razdoblje sušenja      1
4230 razdoblje sušenja.      1
4231 razina meha- niziranosti      1
4232 različiti tipovi sadnica      1
4233 razmaci sadnje      1
4234 razmjena tvari i energije      1
4235 razmjenski razvitak      1
4236 razmnožavanje reznicama      1
4237 raznodobne šume      1
4238 raznodobno gospodarenje      1
4239 raznolikost      1
4240 razvoj      5
4241 razvoj fitocenoza      1
4242 razvoj i prirast sastojina      1
4243 razvoj i prirast stabala      1
4244 razvoj istraživanja      1
4245 razvoj sastojine      1
4246 razvoj šumarstva      1
4247 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4248 razvojni stadij potkornjaka      1
4249 razvojni stadiji      2
4250 real recruitment rate      1
4251 realised etat      1
4252 realised production      1
4253 recentno drvo      1
4254 reception of wood      1
4255 reconstruction of forest roads      1
4256 record      1
4257 recovery time      2
4258 recovery.      1
4259 recreation      3
4260 recreation.      1
4261 recultivation      1
4262 Red deer      4
4263 red deer hummel      1
4264 red heart formation      1
4265 red oak      1
4266 ree damages      1
4267 reference sample      1
4268 referentni uzorak      1
4269 reforestation      3
4270 reforestation and protection      1
4271 reform of higher educational system      1
4272 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4273 refugijalno      2
4274 refugium      1
4275 regeneracija      1
4276 regeneracija tla      1
4277 regeneration      5
4278 regeneration gap      1
4279 regeneration priority      2
4280 regija Crnog mora      1
4281 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4282 registar primarnih šumskih prometnica      1
4283 register of primary forest traffic infrastructure      1
4284 regresijska analiza      1
4285 regular forest association      1
4286 regular forests      1
4287 regularne šume      1
4288 regulatori razvoja kukaca      1
4289 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4290 rehabilitacija      1
4291 rehabilitacija.      1
4292 rehabilitation      1
4293 rehabilitation.      1
4294 Rehbock      1
4295 reindtrodukcija      1
4296 reintroduction      2
4297 reintroduction of chamois      1
4298 reintrodukcija      3
4299 reintrodukcija dabra      1
4300 reintrodukcija divokoze      1
4301 Reintroduktion      1
4302 rekonstrukcija šumske ceste      1
4303 rekreacija      4
4304 rekultivacija      1
4305 rekultiviranje      1
4306 relative leaf chlorophyll content index      1
4307 relative openness      1
4308 relative weight      1
4309 relativna otvorenost      2
4310 relict      1
4311 relict indicators      1
4312 reliktna      2
4313 reliktni indikatori      1
4314 relizirani etat      1
4315 reljef - karte i tumači      1
4316 reljefna uvjetovanost      1
4317 reljefne morfološke cjeline      1
4318 remote sensing      6
4319 remote sensing technologies      1
4320 renewable energy sources      2
4321 renewable resources      1
4322 renewables      1
4323 rent      2
4324 renta      2
4325 reparable natural resource      1
4326 reproductive felling      1
4327 Republic of Croatia      1
4328 Republic of Srpska      1
4329 Republika Hrvatska      3
4330 Republika Srpska      1
4331 research activities      1
4332 Reservoirs      1
4333 reservoirs of pathogens      1
4334 resorno istraživanje      1
4335 resources      1
4336 respiracija tla      1
4337 response      1
4338 restitucija vlasništva      1
4339 resursi      2
4340 reviews of the exhibition      1
4341 revitalisation      1
4342 revitalizacija      1
4343 revitalizacija staništa      1
4344 rezanje grana      1
4345 rezervat biosfere      1
4346 rezervoari      1
4347 rezervoari uzročnika      1
4348 režijski troškovi      1
4349 režim vlage      1
4350 ribarstvo      1
4351 Richards function      1
4352 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4353 Rijeka Sava      1
4354 rijeke      1
4355 rijetka sadnja      1
4356 rijetkost u Požeškom gorju      1
4357 Rimljani      1
4358 riparian forests      2
4359 riper      1
4360 risk management      2
4361 ritska šuma      1
4362 ritske šume      3
4363 ritske šume Baranje      1
4364 rivers      1
4365 rizik od požara      1
4366 road density      1
4367 road network planning      1
4368 Robinia L.      2
4369 Robinia pseudoacacia L.      2
4370 Rock partridge      2
4371 rodents      2
4372 rodoslovlje      1
4373 roe deer      3
4374 roe deer buck      1
4375 roe deer productivity      1
4376 roedeer      1
4377 rogovi      1
4378 rogovlje      5
4379 rojenje      1
4380 Romans      1
4381 root      1
4382 root collar diameter      3
4383 root decay      1
4384 root length      1
4385 root neck diameter      1
4386 root perimeter      1
4387 root system      1
4388 root volume      1
4389 root/shoot ratio      1
4390 rooting      1
4391 rooting cuttings      1
4392 Rooting media      1
4393 roots      1
4394 rotositnilice      1
4395 rožište      1
4396 RRP soil stabilization material      1
4397 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4398 rubna populacija      1
4399 ručno-strojna sječa      1
4400 ruminant      1
4401 Runoff      1
4402 rural development      1
4403 ruralni razvoj      1
4404 Ruscus hypoglossum      2
4405 rutting      1
4406 ruža vjetrova      1
4407 S02 emissions      1
4408 SAD      1
4409 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4410 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4411 sadašnje stanje šuma      2
4412 sadni materijal      2
4413 sadnica      2
4414 sadnice      2
4415 sadržaj klorofila      1
4416 sadržaj pepela      1
4417 safety      1
4418 safety and health in forestry      1
4419 sagorijevanje      1
4420 sakupljanje drva      1
4421 salinisation      1
4422 Salix alba clones      1
4423 Salix L.      2
4424 salvage cutting      1
4425 Salvage logging      1
4426 Samobor      1
4427 Samoborsko gorje      1
4428 samoprorjeđivanje      1
4429 sample      1
4430 sample plots      2
4431 sanacija      3
4432 sanacija erodiranog zemljišta      1
4433 sanacija odlagališta      1
4434 sanacija posljedica      1
4435 sanacija.      1
4436 sanacijska sječa      1
4437 sanitarna sječa      1
4438 sapling      2
4439 saplings      1
4440 sapwood      1
4441 Sarcococca      2
4442 sastojina      1
4443 sastojina bukve i jele      1
4444 sastojina izmjere      1
4445 sastojinska struktura      1
4446 satelitska snimka IKONOS      1
4447 satelitske snimke      1
4448 satellite imagery      1
4449 Sava River      1
4450 sawfly      2
4451 Sawmilling      3
4452 sawmil­ling production      1
4453 sawmilling products      1
4454 sawmilling raw material      1
4455 sawmilling technology      1
4456 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4457 sawnwood production      1
4458 scale insects      1
4459 scalping      1
4460 scenariji razvoja      1
4461 Scolytinae      2
4462 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">Scot pine (Pinus sylvestris L.)      1
4463 Scots pine      1
4464 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4465 Sea Buckthorn      1
4466 sea spray      1
4467 Seasonal Severity Rating      2
4468 seasonal severity ratings      1
4469 seasonality      1
4470 secondary forest road network      1
4471 secondary forest roads      2
4472 secondary openness      1
4473 secondary succession      1
4474 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4475 Sediment Yield      1
4476 seed      4
4477 seed areas (districts)      1
4478 seed coat      1
4479 seed coating      1
4480 seed delineation      1
4481 seed dormancy      2
4482 seed felling      1
4483 seed moisture      1
4484 seed morphology      1
4485 seed orchard      1
4486 seed orchard management      1
4487 seed orchards      1
4488 seed physiology      1
4489 seed production      1
4490 seed quality      1
4491 seed variability      1
4492 seed viability      1
4493 seed zones      1
4494 seedling      1
4495 seedling growth and dimensions      1
4496 seedling growth types      1
4497 seedling height      1
4498 seedling heights      1
4499 seedling morphology      1
4500 seedling quality      2
4501 seedlings      3
4502 seedlings morphology      1
4503 segment ­na regresija      1
4504 segmented regression      1
4505 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4506 sekundarna otvorenost      1
4507 sekundarna sukcesija      1
4508 sekundarne šumske prometnice      2
4509 selected plus trees      1
4510 selected seed      1
4511 selection      1
4512 selection forest      2
4513 selection forests      1
4514 selection management      1
4515 selection of management scenarios      1
4516 selection structure and selection menangement      1
4517 selective thinning      2
4518 selekcija      2
4519 selekcionirani klonovi      1
4520 selekcionirano sjeme      1
4521 selektivna proreda      1
4522 selektivna prorjeda      1
4523 selling price      1
4524 selo Gradište      1
4525 Semi-final Wood Products      1
4526 Semi-finished wood products industries      1
4527 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4528 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4529 semivariogram.      2
4530 Senjska Draga      2
4531 Sequoia sempervirens      1
4532 Sequoiadendron giganteum      1
4533 Serbia      4
4534 sessile oak      6
4535 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4536 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4537 sex dimorphism      1
4538 sex of the foetus      1
4539 sezonska ocjena žestina      1
4540 Sezonska procjena žestine požara      2
4541 sezonske promjene koncentracija      1
4542 sezonski rast promjera debla      1
4543 Shannon indeks      1
4544 Shannon index      1
4545 shares dieback      1
4546 sheet erosion      1
4547 shelling      1
4548 shelterwood cutting      2
4549 shelterwood cutting system      1
4550 shoots      1
4551 short rotation crops      3
4552 short rotation.      1
4553 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4554 shrub layer      1
4555 shrubs      5
4556 side compensation of large ground loads      1
4557 significant crown damage      1
4558 sigurnost      1
4559 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4560 sijanje      1
4561 sile otpora rastu      1
4562 sile rasta      1
4563 silk as a cultural phenomenon      1
4564 silk factory      1
4565 silk pro­duction      1
4566 Silkworm (Bombyx mori)      1
4567 silver fir      10
4568 silver fir decline and expansion      1
4569 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4570 silver pine      1
4571 silvicultural methods      1
4572 silvicultural pass and trail      1
4573 silvicultural trails      1
4574 silviculture plan      1
4575 silvo-pastoralni sustav      1
4576 Silvopasture      1
4577 simulacija      2
4578 simulacijski model      1
4579 simulation      2
4580 Simulation model      1
4581 simulirana sječa      1
4582 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4583 sinergističke prirode      1
4584 single flushing      1
4585 Sintaksonomija      2
4586 sintaksonomska analiza      2
4587 Sinjsko polje      1
4588 sirova svila      1
4589 sisavci      1
4590 site conditions      1
4591 site degradation      1
4592 site index curves      2
4593 site quality      1
4594 site rehabilitation      1
4595 site-class      1
4596 sitkanska smreka      2
4597 sitni glodavci      5
4598 sitni sisavci      2
4599 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4600 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4601 size structure of forest estates      1
4602 Sječa      2
4603 sječa i izrada      2
4604 sječa i izradba      1
4605 sječa i izradba drva      1
4606 Sječa oštećenih stabala      1
4607 Sječa šuma      2
4608 sječivi etat      1
4609 sječka      1
4610 sjekač      1
4611 sjekači      1
4612 sjeme      3
4613 sjeme pinije      1
4614 sjemenka      1
4615 sjemenska plan­taža      1
4616 sjemenska područja (oblasti)      1
4617 sjemenska razdjelba      1
4618 sjemenska zona      1
4619 sjemenske plantaže      1
4620 sjemenjača      1
4621 sjemenjače      1
4622 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4623 sjetva žira      1
4624 Sjeverna Amerika      1
4625 sjeverna Hrvatska      1
4626 sjeverni Velebit      1
4627 sjeverni Velebit.      1
4628 sjevernoistočna Anatolija      1
4629 sjevernojadransko područje      1
4630 sjeverozapadna Hrvatska      2
4631 sjeverozapadni Jadran      1
4632 skelet      1
4633 skid road      1
4634 skid trails      1
4635 skidder      5
4636 skidders      1
4637 skidding      3
4638 skidding road      1
4639 skider      1
4640 skideri      1
4641 skull      1
4642 skupljanje otpada      1
4643 Skupština      96
4644 sladun      1
4645 slatka voda      2
4646 Slavonia      1
4647 Slavonija      2
4648 slenderness      1
4649 slijevanje niz deblo      1
4650 sliv bujice Suvave      1
4651 slivno područje      1
4652 sloj grmlja      1
4653 slojnica 98      1
4654 slope      1
4655 Slovenia      10
4656 Slovenija      10
4657 Sljeme      1
4658 small and medium enterprises      1
4659 small mammals      2
4660 small rodents      3
4661 small spruce bark beetle      1
4662 small terrestrial mammals      1
4663 smeđi medvjed      3
4664 smolarenje      1
4665 smrdljika      1
4666 smreka      5
4667 smrekini potkornjaci      1
4668 smrekove kulture      1
4669 smrtnost      1
4670 snaga vlastitih otpora      1
4671 snags      1
4672 Social Broadleaves      1
4673 social characteristics      1
4674 social geographical features. openland      1
4675 so­cijalne karakteristike      1
4676 socijalne listače      1
4677 socijalno-geografska skupina      1
4678 socio-demografska obilježja      1
4679 socio­demografske promjene      1
4680 socio-demographic changes      1
4681 Socio-economic drivers      1
4682 socio-economic factors      2
4683 sociogeografske karakteristike      1
4684 socio-geographic group      1
4685 socio-gospodarski aspekti      1
4686 sociological analysis      1
4687 sociološka analiza      1
4688 soil      6
4689 soil carbon and carbon      1
4690 soil conditioner      1
4691 soil disturbance      1
4692 soil erosion      1
4693 soil fertility      1
4694 soil loss      1
4695 Soil Monolith      1
4696 soil morphology      1
4697 soil organic matter      1
4698 soil preparation      1
4699 soil profile properties      1
4700 soil regeneration      1
4701 soil respiration      1
4702 soil stabilisation      1
4703 soil temperature      1
4704 soil texture      1
4705 soil type      1
4706 sokolarska oprema      1
4707 sokolarske tehnike      1
4708 solar energy      1
4709 songbird communities      1
4710 Sophora      2
4711 sortiment length      1
4712 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4713 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4714 sortimentna struktura      6
4715 sortimentne tablice      3
4716 South Africa      1
4717 South-East Europe      1
4718 Southern Celtics      1
4719 Southern/Central Europe      1
4720 sovice      1
4721 sowing and planting sessile oaks      1
4722 sowing method      1
4723 sp.      1
4724 space valorization      1
4725 spacial distribution      1
4726 spacing      1
4727 Spacva      1
4728 Spačva      4
4729 Spačva basin      1
4730 Spačva forest      1
4731 Spačvanski bazen      2
4732 Spačvanski šumski bazen      1
4733 Spain      1
4734 spaljena površina      1
4735 spaljivanje biomase      1
4736 span      1
4737 Spanish broom      1
4738 spatial association      1
4739 spatial spread      1
4740 spatial trap design      1
4741 species composition      1
4742 species richness      1
4743 specific leaf mass      1
4744 specific/spatial criteria      1
4745 specifična lisna masa      1
4746 specifična težina      1
4747 spectrophotometry      1
4748 spektralni odraz      1
4749 spektrofotometrija      1
4750 spermatophytes      1
4751 Sphaeropsis sapinea      3
4752 spinosad      2
4753 spiroplasmas      1
4754 spiroplazme      1
4755 Spitzentrophäen      1
4756 spojevi dušika      1
4757 spol fetusa      1
4758 spolni dimorfizam      1
4759 spolni indeks      2
4760 spontana dinamika      1
4761 spontaneous dynamics      1
4762 spore gljiva      1
4763 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4764 spread      1
4765 spring air temperature      1
4766 spring migration      1
4767 spring phenology      1
4768 spring temperature      1
4769 sprout diameter      1
4770 spruce      2
4771 spruce bark beetle      1
4772 spruce cultures      1
4773 square whirl.      1
4774 Srbija      4
4775 srčika      1
4776 Središnja Europa      1
4777 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4778 srednja Bosna      1
4779 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4780 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4781 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4782 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4783 srednja udaljenost privlačenja      1
4784 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4785 srednja visina      2
4786 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4787 srednjedobna sastojina      1
4788 srednji promjer      2
4789 Srednji prsni promjer      1
4790 srednji vijek      1
4791 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4792 Sredozemlje      1
4793 Sredozemni krš      1
4794 sredstva rada      1
4795 srna      1
4796 srna obična      1
4797 srneća divljač      2
4798 srnjak      2
4799 stabilisation with cement      1
4800 stability      1
4801 stability of stand      1
4802 stabilizacija cementom      1
4803 stabilizacija šumskog tla      1
4804 stabilizacija tla      2
4805 stabilna sastojina      1
4806 stabilnost      1
4807 stabilnost sastojine      2
4808 stablaste vrbe      1
4809 stabljika      1
4810 staklenički plinovi      1
4811 stand      1
4812 stand age      1
4813 stand damaging      1
4814 stand extraction      1
4815 stand height curve      1
4816 stand parameters assessment      1
4817 stand production potential      1
4818 stand regeneration      1
4819 stand structure      9
4820 stand structure elements      1
4821 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4822 standardisation      1
4823 standardisation of time      1
4824 standardizacija      1
4825 standardization      1
4826 stands exclusion      1
4827 stanišni čimbenici      1
4828 stanišni tip 91E0* Natura 2000      1
4829 staništa tartufa      1
4830 stanište      9
4831 stanište medvjeda      1
4832 stanje ishrane      6
4833 stanje njemačkog šumarstva      1
4834 stanje prehrane      1
4835 stanje šuma.      1
4836 stanje u prošlosti      2
4837 stanje voda      1
4838 stara sastojina      1
4839 stara šumarska karta      1
4840 stare sastojine      1
4841 stari gradovi i naselja      1
4842 starost sa­stojine      1
4843 State of German forestry      1
4844 state of nutrition      1
4845 state support to forestry      1
4846 static state of tree      1
4847 statičko stanje stabala      1
4848 statistical models      1
4849 statistički modeli      1
4850 Steering Committee      1
4851 stem      1
4852 stem exclusion phase      1
4853 stem form      1
4854 stereo measurement      1
4855 stereofotogrametrija      1
4856 Steyr tractors      1
4857 stil rukovođenja      1
4858 stjenica listolikog stopala      1
4859 stocks      1
4860 stohastika      1
4861 Stolarstvo      2
4862 stone pine seed      1
4863 S-Topsis      1
4864 storage conditions      1
4865 Strahinjščica      1
4866 strain force      1
4867 strana vrsta      3
4868 strane vrste      2
4869 strange attractor      1
4870 strategies in Hungarian forestry      1
4871 strategija      1
4872 strategija eksploatacije šuma      1
4873 strategija razvoja šumarstva      1
4874 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4875 stratifikacija      1
4876 strawberry tree coppice      1
4877 stream invertebrates      1
4878 stres      1
4879 stress      1
4880 strict forest reserve      1
4881 strogi šumski rezervat      1
4882 strojevi      1
4883 strojna sječa      2
4884 strojna sječa i izradba      1
4885 structural elements      1
4886 structural factors      1
4887 structure      3
4888 structure of production costs      1
4889 stručno osposobljavanje      1
4890 struktura      6
4891 struktura krošanja      1
4892 struktura privatnih šuma      1
4893 struktura sastojine      9
4894 struktura troškova proizvodnje      1
4895 struktura vegetacije      2
4896 strukturni čimbenici      1
4897 strukturni elementi      2
4898 studenti      1
4899 students      1
4900 studij rada      1
4901 studij rada i vremena      1
4902 studij vremena      2
4903 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4904 study of forest roads maintenance      1
4905 Study of Primary Forest Opening      1
4906 stupanj oštećenosti      1
4907 stupanj oštećenja      1
4908 stupanj vitkosti      1
4909 subasocijacija      1
4910 subassotiation      1
4911 subfosilno drvo      1
4912 subject of research      1
4913 subjective and objective measures      1
4914 subjektivne i objektivne mjere      1
4915 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4916 subpopulacije      1
4917 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4918 substrates      1
4919 subtropical urban park      1
4920 success      1
4921 succession      1
4922 successional pathways on abandoned land      1
4923 sud      1
4924 sudjelovanje u upravljanju      1
4925 suha biomasa sadnica      1
4926 suha tvar      1
4927 suistainability of revenue      1
4928 suitability evaluation      2
4929 sukcesija      1
4930 sukcesija niska proreda      1
4931 sukcesija šumske vegetacije      1
4932 sukcesija vegetacije      3
4933 sunčeva energija      1
4934 superfosfat      1
4935 superphosphate      1
4936 supplemental feeding      1
4937 supply      1
4938 suppressed and forced motions      1
4939 suppression      1
4940 supstitucija      1
4941 supstrat za ukorjenjivanje      1
4942 supstrati      1
4943 supstrati za staklenike      1
4944 suptropski urbani park      1
4945 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4946 surface digging      1
4947 surface runoff      1
4948 survey      1
4949 surveying      1
4950 survival      5
4951 survival rate      1
4952 Sus scrofa      2
4953 sustainability      1
4954 sustainable development      4
4955 Sustainable forest management      2
4956 sustainable forests management      1
4957 sustainable management.      1
4958 sustainable truffle management      1
4959 sustav gospodarenja otpadom      1
4960 sustav odvodnje      1
4961 Sustav planiranja      1
4962 sustavi modeliranja požara      1
4963 sustavi privlačenja drva      2
4964 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4965 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4966 sustavsko-dinamički pristup      1
4967 suša      1
4968 sušci      1
4969 sušenje      4
4970 sušenje hrasta lužnjaka      1
4971 sušenje šuma      1
4972 suzbijanje      2
4973 suzbijanje potkornjaka      1
4974 suzbijanje požara      1
4975 suzbijanje štetnika      1
4976 Sveučilište u Zagrebu      1
4977 sveza Aremonio-Fagion      1
4978 svijest javnosti      1
4979 svila kao kulturološki fenomen      1
4980 svilana      1
4981 svilarenje      1
4982 svjetle pruge      1
4983 svjetlo      2
4984 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4985 svojstva profila tla      1
4986 Swedish method      1
4987 sweet chestnut      3
4988 sweetgum stand      1
4989 SWOT analiza      1
4990 syntaxonomic      1
4991 syntaxonomy      2
4992 system-dynamic approach      1
4993 Šibenik      2
4994 širenje nakon unašanja      1
4995 širina goda      1
4996 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4997 šiške      1
4998 školovane biljke      1
4999 školovanje      1
5000 šmrika      1
5001 Španjolska      1