autor: Brinar, M.
1Ing. M. Brinar, 1947: Perspektive razvoja šumarstva u vezi petogodišnjeg plana razvitka narodne privrede FNRJ. Š.L. 6, s.175    PDF
2Ing. M. Brinar, 1948: Novi opšti zakon o šumama daje našem šumskom gospodarstvu nova načela i određuje našem šumarstvu napredan razvojni pravac. Š.L. 1, s.5     PDF
3Brinar, M., 1982: O divergentnosti nekih fizioloških osobina različitih provenijencija jele (Abies pectinata DC) na području Jugoslavije. Š.L. 6-8, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION