autor: Hildebrandt, G.
1Hildebrandt, G. i Gross, K. P., 1989: Inventarizacija i opažanje sadašnjih oštećenja šuma u SR Njemačkoj. Š.L. 6-8, s.279    PDF


                UNDER CONSTRUCTION