autor: Jurc, Maja
1Maja Jurc, 2012: Lipin moljac miner (Phyllonorycter issikii) u Sloveniji. Š.L. 3-4, s.119
2Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501
3Gregor Meterc, Danijel Borković, Maja Jurc, 2014: GRADACIJA SMREKINE OSE PREDIVICE Cephalcia arvensis (HYMENOPTERA: PAMPHILIIDAE) U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.293


                UNDER CONSTRUCTION