ključ: Bosnia and Herzegovina
1Frković, Alojzije, 2009: Prvi udžbenik lovstva Bosne i Hercegovine. Š.L. 5-6, s.327
2Peter Boyadzhiev, Mirza Dautbasic, Osman Mujezinovic, Plamen Mirchev, Georgi Georgiev, Margarita Georgieva, 2015: Baryscapus transversalis Graham (Hymenoptera: Eulophidae) – NOVA VRSTA U FAUNI BOSNE I HERCEGOVINE. Š.L. 1-2, s.69
3Vanja Daničić, Branislav Kovačević, Dalibor Ballian, 2018: Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine. Š.L. 9-10, s.517
4Kenan Zahirović, Tarik Treštić, Azra Čabaravdić, Mirza Dautbašić , Osman Mujezinović, 2019: Uzročnici truleži drveta obične smreke /Picea abies (L.) Karst./ na planini Zvijezda. Š.L. 3-4, s.155
5Osman Mujezinović, Mirza Dautbašić, 2021: Prvi nalaz Cacopsylla pulchella (Hemiptera: Psyllidae) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.363
6Vojislav Dukić, Miroslav Mirković, Branko Stajić, Danijela Petrović, Marko Kazimirović, Srđan Bilić , 2022: Usporedna analiza utjecaja klimatskih čimbenika na radijalni rast autohtonih vrsta borova (Pinus spp.) u središnjoj Bosni i Hercegovini. Š.L. 7-8, s.319


                UNDER CONSTRUCTION