ključ: Ips typographus
1Lubojacký,J., J. Holuša, 2011: Usporedba ulova smrekinog pisara (Ips typographus) na kemijski tretiranim lovnim trupčićima i feromonskim klopkama. Š.L. 5-6, s.233


                UNDER CONSTRUCTION