ključ: devitalisation
1Bobinac, M., S.Andrašev, 2009: Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini. Š.L. 9-10, s.513


                UNDER CONSTRUCTION