ključ: forest
1Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279
2Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.599
3Planinšek,Š., A. Ferreira, A.Japelj, 2011: Model za vrednovanje hidroloških značajki šume. Š.L. 5-6, s.257
4Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, 2013: UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE. Š.L. 9-10, s.487
5Atinç Pirti, Ramazan Gürsel Hoşbaş, 2021: Procjena uspješnosti postprocesne kinematičke i statičke tehnike u šumskom okruženju. Š.L. 7-8, s.367
6Branislav Drašković, Marko Gutalj, Stefan Stjepanović, Boban Miletić, 2021: Procjena recentnih gubitaka šume u Bosni i Hercegovini korištenjem Copernicus i Corine land cover baze podataka. Š.L. 11-12, s.581
7Dragana Skorup, Miroslav Vujasinović, Goran Marinković, Ilija Grgić, Boban Miletić, 2023: Procjena šumskih resursa na temelju Sentinel-2 snimki – studija slučaja Derventa, BiH (Katastarska općina Brezici). Š.L. 7-8, s.353


                UNDER CONSTRUCTION