ključ: forwarder
1Krpan, A. P. B., 1996: Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 3-4, s.151
2Tomislav Poršinsky, Zoran Bumber, Zdravko Pandur, Andreja Đuka, 2023: Područje rada forvardera – modeliranjem do podrške operativnoj primjeni . Š.L. 7-8, s.319


                UNDER CONSTRUCTION