ključ: klen
1Stjepan Kvesić, Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić, 2019: Varijabilnost populacija javora klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini prema morfološkim obilježjima plodova. Š.L. 11-12, s.529
2Stjepan Kvesić, Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić, 2020: Morfološka varijabilnost lista populacija klena (Acer campestre L.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 1-2, s.15


                UNDER CONSTRUCTION