ključ: nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja
1Nodilo, J., 2003: Požari otvorenog prostora otoka i priobalja - slučajnost ili logičan slijed događanja?. Š.L. 3-4, s.171


                UNDER CONSTRUCTION