ključ: nelinearna regresija
1Besim Balić, Ante Seletković, Ahmet Lojo, Aida Ibrahimspahić, Jusuf Musić, Admir Avdagić, Velid Halilović, 2020: Model za procjenu volumena krupnog drveta stabala smreke Picea abies Karst) na području Kantona 10 u Federaciji Bosne i Hercegovine . Š.L. 7-8, s.379
2Vojislav Dukić, Srđan Bilić, Danijela Petrović, Goran Jović, 2023: Primjenjivost različitih modela regresije za procjenu volumena krupnog drva stabala hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) u Bosni i Hercegovini. Š.L. 9-10, s.445


                UNDER CONSTRUCTION