ključ: prirodna obnova
1Markotić, M., 1997: Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni. Š.L. 7-8, s.405
2Saniga, M., 1998: Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj. Š.L. 5-6, s.221
3Krejči, V., Dubravac, T., 2000: Obnova panjača hrasta crnike (quercus ilex l.) oplodnom sječom. Š.L. 11-12, s.661
4Krejči, V., Dubravac, T., 2003: Mogućnost i opravdanost oplodnih sječa u bukovim šumama Gorskog kotara, Like i Hrvatskog primorja. Š.L. 9-10, s.449
5Krejči, V., Dubravac, T., 2004: Oplodnom sječom od panjače do sjemenjače hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 7-8, s.405
6Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, 2006: Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture. Š.L. 5-6, s.219


                UNDER CONSTRUCTION