naslov: 9.
1, 1970: 9. sjednica U. O. Saveza ITŠIDH-e, 14. 5. 1970. Š.L. 5-6, s.193    PDF
2, 1974: 9. Sjednica Saveza ITŠDIH-e, 25. 04. 1974.. Š.L. 5-6, s.247    PDF
3Komlenović, N., 1993: 9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest)« 23. do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti. Š.L. 6-8, s.325    PDF
4Jakovac, H., 2002: 9. Alpe -Adria natjecanje šumara. Š.L. 1-2, s.112    PDF
5Josip Dundović, 2014: 9. HRVATSKI DANI BIOMASE. Š.L. 11-12, s.617    PDF


                UNDER CONSTRUCTION