naslov: Hrvatsko
1Piše Milan Crnković, 1883: Hrvatsko šumarstvo.. Š.L. 4, s.157    PDF
2, 1886: Hrvatsko naravoslovno družtvo. — Ivan Salzer. — Beriva činovničtva državne šumarske uprave.. Š.L. 3, s.143    PDF
3, 1900: Hrvatsko šumarstvo na izložbi u Parizu. — Izlet u Bosnu. — Pitanje o gradnji željeznice u bivšoj banskoj Krajini. — Tuberkuloza kod pasa. — Novo rudarsko poduzeće. — Skrižaljke za kubiciranje šupljih, gnjilih i okresanih stabala. Dva jubileja. — Toplomjer po P. Mareschu i H. Kappelleru u svrhu obrane od mraza.. Š.L. 6, s.374    PDF
4, 1914: Hrvatsko zem. društvo gospod. i šumar, činovnika. — Gospodarski odjel. — Uredjenje šuma. — Havliček Vj I. i brat. Š.L. 7, s.320    PDF
5, 1976: Hrvatsko novinstvo i »Šumarski list« (Š.l., 1881).. Š.L. 1-2, s.86     PDF
6Frković, A., 1996: Hrvatsko lovstvo na milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896. godine. Š.L. 9-10, s.437    PDF
7B. Prpić, 1996: HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE. Š.L. 11-12, s.452    PDF
8Skoko, M., 1997: Hrvatsko šumarsko društvo 1846 - 1996, Zagreb 1996.. Š.L. 1-2, s.56     PDF
9Klepac, D., 1997: Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX. stoljeća. Š.L. 3-4, s.115
10Piškorić, O., 1997: Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Š.L. 5-6, s.307    PDF
11Ivančević, V., 1999: Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva. Š.L. 7-8, s.377    PDF
12Klepac, Dušan, 2000: Hrvatsko šumarstvo pred novim tisućljećem (uz prikaz na str. 421). Š.L. 9-10, s.561    PDF
13B. Prpić, 2000: HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE. Š.L. 11-12, s.624    PDF
14Gregorović, I., 2005: Hrvatsko šumarsko društvo ogranak Vinkovci – Vinkovački šumari u Slovačkoj. Š.L. 9-10, s.547    PDF
15Grospić, F., 2007: Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.82     PDF
16Grospić, Frane, 2012: Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva proslavilo je 130. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.94     PDF
17Uredništvo, 2012: HRVATSKO ŠUMARSTVO NA RASKRIŽJU. Š.L. 3-4, s.117
18Ivan Tarnaj, 2017: HRVATSKO ŠUMARSTVO U 21. STOLJEĆU – moguća budućnost – prijedlog za razmišljanje. Š.L. 3-4, s.174    PDF
19Damir Delač, 2019: Hrvatsko šumarsko društvo o učestalim napadima na šumarsku struku. Š.L. 5-6, s.271
20Vice Ivančević, 2020: Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019). Š.L. 7-8, s.427    PDF


                UNDER CONSTRUCTION