naslov: Mladan
1Florijančić, Tihomir, 2008: Mladan Vidović i sur.: Lov u hrvatskoj Dalmaciji od prapovijesti do 21. stoljeća. Š.L. 1-2, s.85     PDF
2Florijančić, Tihomir, 2008: Mladan Vidović, dipl. iur.: Lovočuvari (pravno povijesni spomenici). Š.L. 9-10, s.473    PDF
3Florijančić,Tihomir, 2010: Mladan Vidović: Povjesnica prava lova i lovnog prava kod Hrvata. Š.L. 3-4, s.182    PDF


                UNDER CONSTRUCTION