naslov: Nazivi
1, 1913: Nazivi ljudskih obitavališta u našoj domovini potičući od imena šum. drveća i grmlja.. Š.L. 7, s.287    PDF
2Kalmeta, R., 1985: Nazivi »krš« i »kras« u hrvatskoj znanosti. Š.L. 9-10, s.411    PDF


                UNDER CONSTRUCTION