naslov: O.
1Ing. Vlad. Bosiljević., 1935: O. Agić — Drag. Tepeš: »60-godina Brodske imovne općine«.. Š.L. 6, s.281    PDF
2P., 1942: O. Opitz: Drvarska zavala, prilog geomorfologiji zapadne Bosne.. Š.L. 8-9, s.268    PDF
3, 1980: O. P. Prof. P. Fukarek i Prof. Đ. Rauš nagrađeni prigodom Svjetskog dana zaštite čovjekove okolice. Š.L. 11-12, s.513    PDF
4Klepac, Dušan, 1999: O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jiménez: Istraž. strukture u jednom pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; J. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; H. Kramer: Tri stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardéa poslije II. svjetskog rata. Š.L. 5-6, s.256    PDF


                UNDER CONSTRUCTION