naslov: Ubijen
1, 1894: Ubijen vuk. — Lov na izložbi u Chicagu. — Izkaz divljači postrieljane u lovištih dobra "Zelendvor". — Obuka psa na čovjeka i apportiranje. — Biba (morska kokoš) — Ponovno uvedenje lova sa sokoli. Š.L. 6, s.273    PDF


                UNDER CONSTRUCTION