šumar: 9200
1Jakovac, H., 2003: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću. Š.L. 1-2, s.69     PDF
2Jakovac, Hranislav, 2008: Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću. Š.L. 3-4, s.189    PDF


                UNDER CONSTRUCTION