UDK: (630*451.2:231.9).001
1Golubović, U., 1985: Istraživanja novčanih veličina šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Š.L. 9-10, s.419    PDF


                UNDER CONSTRUCTION