UDK: 30* 181.3
1Peter Jaloviar, 2005: Raspodjela sitnog korijenja u čistoj sastojini obične smreke u stadiju letvika.. Š.L. 13, s.229


                UNDER CONSTRUCTION