UDK: 331.875 : 616.008-630*.001
1Ranogajec, B., 1983: Analiza oštećenja sluha šumskih radnika pri sječi i izradi drva motornom pilom u SŠGO »Slavonska šuma«. Š.L. 1-2, s.61     PDF


                UNDER CONSTRUCTION