UDK: 502.7.001
1Španjol, Ž., 1996: Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.107


                UNDER CONSTRUCTION