UDK: 502.7:628.53
1Kauzlarić, K., 1985: Štetno djelovanje zagađujućih tvari na šume s posebnim osvrtom na TE Plomin. Š.L. 7-8, s.363    PDF


                UNDER CONSTRUCTION