UDK: 581.148.2:551.482.213/.215
1I. Munjko i B. Meštrović, 1976: Nastavak ispitivanja utjecaja suhog lišća na površinske vode slaboga toka i protoka. Š.L. 10-12, s.491    PDF


                UNDER CONSTRUCTION