UDK: 581.148.2:551.482.2137.215
1B. Meštrović i I. Munjko, 1975: Preliminarna ispitivanja utjecaja suhoga otpalog lišća na kvalitetu površinskih voda kod slabog protoka. Š.L. 4-6, s.169    PDF


                UNDER CONSTRUCTION