UDK: 581.19 : 546.7 Fe, Mn, Zn
1Pezdirc, N., 1980: Prilog poznavanju određivanja željeza, mangana i cinka atomsko-apsorpcionom spektrofotometrijom u biljnom materijalu spaljivanjem sumpornom i dušičnom kiselinom. Š.L. 11-12, s.471    PDF


                UNDER CONSTRUCTION