UDK: 582.6. (497.13) Quercus sp.
1Lovrić, A—Ž., 1981: Neki rijetki i značajni poluzimzeleni hrastovi na Primorskom kršu. Š.L. 3-4, s.119    PDF


                UNDER CONSTRUCTION