UDK: 630 232.1 (Picea abies L. Karst)
1Gračan, J., 1987: Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja. Š.L. 10-12, s.623    PDF


                UNDER CONSTRUCTION