UDK: 630* (091) (497:13)
1Rauš, Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Š.L. 4-5, s.93     PDF


                UNDER CONSTRUCTION