UDK: 630* 111.8 https://doi.org/10.31298/sl.145.3-4.3
1Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić, 2021: Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu. Š.L. 3-4, s.137


                UNDER CONSTRUCTION