UDK: 630* 114 (001) https://doi.org/10.31298/sl.146.11-12.5
1Korhan Enez, Gamze Savaci, Temel Sariyildiz, 2022: Učinak drvnih ostataka i traktorskog puta na stopu raspadanja listinca i otpuštanje hranjivih tvari crnoga bora (Pinus nigra Arnold) i običnog bora (Pinus sylvestris L.). Š.L. 11-12, s.517


                UNDER CONSTRUCTION