UDK: 630* 114.2
1Neška VUKŠIĆ, Marcela ŠPERANDA, 2016: RASPODJELA TEŠKIH METALA (Cd, Pb, Hg, As) I ESENCIJALNIH ELEMENATA (Fe, Se) U ŠUMSKOM TLU I BILJNIM ZAJEDNICAMA DRŽAVNOG OTVORENOG LOVIŠTA ˝KRNDIJA II˝ XIV/23. Š.L. 3-4, s.147


                UNDER CONSTRUCTION