UDK: 630* 114:182.001
1Ivanek, Vilim, 1996: Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća. Š.L. 11-12, s.487


                UNDER CONSTRUCTION