UDK: 630* 151.7/8 (Dama dama)
1Vojinović, M., Miočić, D., 1994: Istraživanje jelena lopatara na otoku Badiji. Š.L. 11-12, s.357


                UNDER CONSTRUCTION