UDK: 630* 161 (001) https://doi.org/10.31298/sl.144.11-12.5
1A. Pilipović, M. Drekić, S. Stojnić, N. Nikolić, B. Trudić, M. Milović, L. Poljaković-Pajnik, M. Borišev, S. Orlović, 2020: Fiziološki odgovor dvije familije hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na kombinaciju stresa – suša i defolijatori. Š.L. 11-12, s.573


                UNDER CONSTRUCTION