UDK: 630* 164 (001) https://doi.org/10.31298/sl.146.11-12.4
1Fahrettin Atar, 2022: Populacijska varijabilnost običnoga graba (Carpinus betulus L.) u sjeveroistočnom dijelu Turske prema morfološkim obilježjima ovoja. Š.L. 11-12, s.507


                UNDER CONSTRUCTION