UDK: 630* 165 (001) https://doi.org/10.31298/sl.147.7-8.5
1Branislav Trudić, Biljana Kiprovski, Saša Kostić, Srđan Stojnić, Marko Kebert, Aleksandar Ivezić, Andrej Pilipović, 2023: Jesu li testovi praćenja oksidacijskog stresa dovoljni za genetički monitoring hrasta lužnjaka u malom razmjeru?. Š.L. 7-8, s.363


                UNDER CONSTRUCTION