UDK: 630* 172.8 https://doi.org/10.31298/sl.145.5-6.7
1Marina Milović, Marko Kebert, Saša Orlović, 2021: Kako mikorize mogu pomoći šumama da se nose s aktualnim klimatskim promjenama. Š.L. 5-6, s.279


                UNDER CONSTRUCTION