UDK: 630* 175.272:181.2.001
1Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1997: Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 5-6, s.269


                UNDER CONSTRUCTION