UDK: 630* 181.3
1Pavel Kovar, 2005: Procjena rizika kod ekstremnih hidroloških stanja slučaj slivova Vseminke i Drevnice. Republika Češka.. Š.L. 13, s.219


                UNDER CONSTRUCTION