UDK: 630* 188 (Alnus incana L.)(001) https://doi.org/10.31298/sl.142.3-4.1
1Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123


                UNDER CONSTRUCTION