UDK: 630* 188 (Pinus nigra Arnold) 001.
1Trinajstić, I., 1998: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija submediteranskih šuma crnoga bora (Pinus nigra Arnold) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.147


                UNDER CONSTRUCTION