UDK: 630* 2 : 575.2 : 582.47 (497.1). 001 Abies pectinata DC
1Brinar, M., 1982: O divergentnosti nekih fizioloških osobina različitih provenijencija jele (Abies pectinata DC) na području Jugoslavije. Š.L. 6-8, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION