UDK: 630* 231 (001) https://doi.org/10.31298/sl.146.9-10.2
1Ping Qin, Ying Huang, Wenjun Zheng, Haitao Yu, Qing Zhang, Zhiyuan Xie, Yangyang Gao, Yichuan Bu, Yu Gan, 2022: Čimbenik prirodne obnove vrste Platycladus orientalis (L.) Franco u Guilinu, Kina. Š.L. 9-10, s.403


                UNDER CONSTRUCTION