UDK: 630* 231. 001.
1Saniga, M., 1998: Struktura i regeneracijski procesi izabranih tipova prebornih šuma s pretežitim učešćem smreke u Slovačkoj. Š.L. 5-6, s.221


                UNDER CONSTRUCTION